DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vzhledem k rozšířenému výskytu respiračních onemocnění DOPORUČUJEME návštěvám, aby během pobytu v Domově pro seniory nosily respirátor.
Současně prosíme osoby, které se necítí zdrávy, aby návštěvu v Domově odložily.

Děkujeme za pochopení a za spolupráci.

Není k dispozici žádný popis fotky.