DOMOV PRO SENIORY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ      CENÍK SLUŽEB

Posláním zařízení je poskytovat pobytové sociální a zdravotní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů vyššího věku či zhoršeného zdravotního stavu a jejich situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby s cílem zajistit především jejich základní životní potřeby.

Zásady a metody práce
 • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
 • Individuální přístup ke každému uživateli v závislosti na jeho potřebách,
  zájmech a míře soběstačnosti.
 • Respektování práv uživatelů, především práva na lidskou důstojnost.
 • Respektování náboženského vyznání uživatelů.
Cíle poskytování sociální služby
 • zajistit základní životní potřeby (čistota, strava, oblékání, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) uživatelů
 • pomocí skupinových i individuálních aktivit udržovat motorické, sociální a psychické schopnosti a dovednosti každého uživatele
Cílová skupina

(okruh osob, kterým je služba určena)

 • Osoby, jejichž soběstačnost v oblastech péče o vlastní osobu (čistota, strava, oblékání, zdraví, orientace, komunikace a mobilita) je snížena především z důvodu věku (od 65 let věku), případně změn zdravotního stavu (od 27 let věku) tak, že nejsou zajištěny jejich základní životní potřeby, a z tohoto důvodu vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, současně však potřebnou péči již není možné zajistit v jejich domácím prostředí (např. s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb).
 • Preferovány jsou osoby s trvalým bydlištěm v České Třebové a spádových obcích či s vazbou na rodinné příslušníky zde žijící.
Služba není poskytována v těchto případech
 1. a) osoba žádá sociální službu, kterou neposkytujeme (nepatří do naší cílové skupiny),
 2. b) nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:
  – zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  – osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  – chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 4. d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Materiální a technické zajištění sociální služby

Domov pro seniory se nachází v krásném přírodním prostředí u řeky s výhledem na louku a lesy a skládá se z budovy A a B, které jsou propojeny prosklenou spojovací lávkou.

Budova A:

 • přízemí: recepce, bufet, kanceláře (ředitelka, ekonomický úsek, personalista, sociální a aktivizační úsek), jídelna, kadeřnictví, ordinace lékaře, kuchyň + sklady.
 • 1. patro: pokoje, místnost pro pohybové aktivity, knihovna, zázemí zdravotního personálu, zázemí PPOP
 • mezipatro – velká kulturní místnost, spojovací lávka s budovou B
 • 2. patro: pokoje, reminiscenční koutek, kulturní místnost s televizí, audio-knihovna, zázemí PPOP
 • 3. patro: pokoje, kulturní místnost s televizí, zázemí PPOP
 • na jednotlivých patrech jsou společné koupelny vybavené vanami a zvedacím zařízením, široké chodby s posezením pro setkávání uživatelů. Doprava mezi patry je zajištěna osobními výtahy.
 • Vybavenost pokoje: polohovací postel (mechanicky či elektricky polohovatelná lůžka s antidekubitními nebo zdravotními matracemi), noční stolek, pracovní stolek se zásuvkou, vestavná šatní skříň s uzamykatelným prostorem, skříňka na lůžkoviny, police, jídelní stůl s židlemi, telefon s přípojkou na internet, vlastní sociální zařízení s koupelnou, sprchovým koutem, malou kuchyňskou linkou a balkónem.

Budova B

 • 18 pokojů ve dvou patrech – 1 jednolůžkový, 17 dvoulůžkových.
  přízemí: jídelna – kulturní místnost s televizí, prádelna, technické zázemí, v 1. patře potom kulturní místnost s televizí, místnost zdravotního a ošetřovatelského personálu.
 • Na každém patře jsou společné toalety a koupelna se zvedacím zařízením.
 • Vybavenost pokoje: polohovací postel, noční stolek, šatní skříň, police, jídelní stůl s židlemi, umyvadlo.

Obě budovy jsou bezbariérové, vybavené výtahy a propojeny dvoupodlažní spojovací lávkou. Jednotlivá patra jsou pro snadnější orientaci barevně odlišená.

Jednotlivé provozy jsou vybaveny tak, aby odpovídaly současným požadavkům kladeným na poskytování sociálních služeb.

Kontakty

Bc. Zuzana Šimková, DiS.
sociální pracovnice
T: 465 503 403
M: 736 518 028
E: socialni@socialnisluzbyct.cz

Mgr. Zuzana Venclová, DiS.
sociální pracovnice
T: 465 503 440
M: 739 344 575
E: soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz