ÚVOD

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 3. 2020 pro domovy pro seniory a dle navazujícího doporučení MZdrav. sdělujeme, že s účinností od 29. 3. 2020 nebudeme přijímat/předávat žádné balíčky pro uživatele!!!

Potřeby uživatelů pravidelně zjišťujeme a potřebné věci obstarává personál zařízení. V nezbytných případech prosím, kontaktujte sociální pracovnice (465 503 403, 465 503 440), které obstarání případných dalších věcí zajistí.
Děkujeme za pochopení!


Informace (24. 03. 2020)

Sdělujeme Vám, že stále zůstává v platnosti zákaz návštěv a vstup cizích osob,
našim uživatelům je současně zakázáno opouštět zařízení Domova pro seniory.
Nadále pokračujeme v realizaci opatření, která jsme si stanovili v preventivním plánu, současně máme připravený i krizový plán pro případ nákazy v zařízení.
I pro tento případ můžeme garantovat zajištění péče a poskytování služby.
Komunikujeme se zřizovatelem, krajským úřadem, místně příslušnou hygienickou stanicí a dalšími subjekty, monitorujeme situaci
a dle aktuální situace postupujeme.
V současné době nepřijímáme do Domova pro seniory nové uživatele.
Po předchozí dohodě lze s Vašimi blízkými realizovat videohovor. Kontaktujte, prosím, sociální pracovnice (465 503 403, 465 503 440).


„Moje rouška chrání Tebe, Tvoje zase mě“
DĚKUJEME, že dodržujete nařízená opatření a společně s námi chráníte zdraví našich blízkých!
A DĚKUJEME všem švadlenkám a dobrovolníkům, kteří nás zásobují rouškami.
Jste jedničky 🙂 a díky vám všem!!!

Informace (16. 03. 2020)

Vážení,
sdělujeme Vám, že stále zůstává v platnosti zákaz návštěv a vstup cizích osob,
našim uživatelům současně doporučujeme, aby neopouštěli zařízení Domova pro seniory a Týdenního stacionáře a pro pobyt na vzduchu využívali uzavřených zahrad náležejících k zařízením.

Zdvořile vás žádáme, abyste zvážili naléhavost předávání věcí svým rodinným příslušníkům prostřednictvím recepce, a to z důvodu minimalizace rizika přenosu virového onemocnění do zařízení. Veškeré potřebné věci jsme schopni zajistit pro Vaše blízké v bufetu, a to dle dohody a aktuální potřeby. Pokud se přesto rozhodnete cokoliv donést, budeme předávat pouze věci, které lze na povrchu dezinfikovat (zejm. nebudeme předávat čerstvé /nezabalené/ potraviny).

K těmto opatřením přistupujeme z důvodu maximalizace ochrany našich uživatelů, ale též personálu, který je pro zajištění péče nezbytný.

Děkuji Vám za pochopení a za to, že společně s námi chráníte zdraví našich blízkých.

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
ředitelka


!!! NEPŘEHLÉDNĚTE !!! 

Příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová hledá do svých řad
vedoucí/ho úseku přímé obslužné péče
(více informací zde)
a
kuchaře/kuchařku
(více informací zde)


Srdečně DĚKUJEME každému,
kdo se zapojil do soutěže na stránkách Orlického deníku a svým hlasem podpořil náš českotřebovský Domov pro seniory.
VYHRÁLI JSME!!!

O všech akcích dětí s našimi seniory budeme průběžně informovat. Začínáme už tento měsíc…


Dovolujeme si Vás upozornit na omezení spojená s realizací akce
„Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.“

!!! Po dobu stavebních prací nebude umožněno parkování na bočním parkovišti ani podél řeky (pod „krčkem“) !!!

Omezení je platné od 26. února 2020 do odvolání (dle informace zhotovitele cca 6 – 8 měsíců).

Současně, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti a nepohybujte se v prostoru staveniště.