‼️ UPOZORNĚNÍ K PROBÍHAJÍCÍ REKONSTRUKCI BALKONŮ (DOMOV PRO SENIORY)

Na opravovaných balkonech byly provedeny kontrolní sondy, které ukázaly špatný stav betonu a nutnost provést kompletní novou pokládku. Z toho důvodu bude potřeba stávající betonovou vrstvu na všech balkonech vybourat.

Omlouváme se za dočasně zhoršené podmínky spojené se zvýšenou hlučností a prachem.

Dle informací zhotovitele na dnešním kontrolním dnu by tyto bourací práce měly být dokončeny do konce tohoto týdne (do 12. 07. 2024).

Děkujeme za pochopení!

📢‼️ POZOR!! INFORMACE K OMEZENÍM SOUVISEJÍCÍM S REKONSTRUKCÍ BALKONŮ

Dovolujeme si vás upozornit, že tak, jak bylo plánováno, bude provedena druhá etapa rekonstrukce balkonů na budově A.

Práce budou zahájeny 1️⃣3️⃣. 6️⃣., rekonstrukci bude provádět firma ISOTEP. Rekonstrukce bude probíhat na všech třech patrech.

V první fázi bude postaveno lešení, ve druhé fázi bude odstraněna dlažba a na to budou navazovat další práce. Délka celé akce bude závislá na výsledcích zkušebních sond, které ukáží kvalitu podkladového betonu a rozsah nutného odstranění původní dlažby.

Provedení rekonstrukce je nezbytné z důvodu bezpečnosti provozu budovy a zajištění bezpečí obyvatel samotných.

Práce budou zejména ve fázi odstraňování dlažby spojeny s hlukem a zvýšenou prašností. PROSÍME O SHOVÍVAVOST BĚHEM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI POHYBU V OKOLÍ BUDOVY DOMOVA!

Děkujeme za pochopení!

🛏️ DOMOV PRO SENIORY NABÍZÍ PEČOVATELSKÁ LŮŽKA

Do Domova pro seniory bylo zakoupeno několik nových, elektricky polohovatelných, lůžek. Ta stávající teď nabízíme k odkupu.

Lůžka jsou mechanicky polohovatelná, funkční, vykazují známky běžného opotřebení. Lůžka jsou bez matrací.

Cena: 1.000 Kč/ks

Zájemci se mohou ozvat e-mailem: reditelka@socialnisluzbyct.cz nebo na tel. 603 814 293.

‼️ POZOR‼️ ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA NA VIDEOHOVORY

V Domově pro seniory je možnost zprostředkování videohovorů přes aplikaci WhatsApp. Tuto možnost zařizuje aktivizační úsek, v případě dotazů či domlouvání termínů videohovorů se můžete obrátit na aktivizační pracovnici Pavlínu Honiszovou, DiS. na tel. čísle +420 733 154 266.

Pro ty, kteří tuto cestu videohovorů využívají, informujeme, že došlo ke změně telefonního čísla v aplikaci WhatsApp, přes kterou videohovory probíhají.

❗️ Nové tel. číslo aplikace WhatsApp: +420 604 938 446 ❗️

PARKOVACÍ KARTY – DOMOV PRO SENIORY

Vážení návštěvníci Domova pro seniory,

na recepci Domova jsou pro Vás připraveny parkovací karty, které doporučujeme dát za čelní sklo vozidla, pokud parkujete v areálu společnosti Böhm Plast na vyhrazeném parkovišti.

Stává se, že v areálu parkují i řidiči, kteří nejsou zaměstnanci nebo návštěvami Domova pro seniory, a blokují tak místa vyhrazená pro nás a vás. Stane-li se, že parkoviště bude plné a návštěvy nebo zaměstnanci nebudou moci v areálu zaparkovat, budeme tuto situaci řešit prostřednictvím městské policie, a v takovém případě bude žádoucí, abyste vozidlo měli označené parkovací kartou.

Při odjezdu pak parkovací kartu vhoďte do schránky umístěné na bráně a označené vzorovou kartou.

V případě, že byste neměli kde zaparkovat, prosím, nahlaste tuto skutečnost na recepci Domova pro seniory. Děkujeme za spolupráci.

Není k dispozici žádný popis fotky.