ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

S lítostí oznamujeme, že vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci spojené s šířením varianty koronaviru Omikron a současně s šířením průjmových onemocnění se S ÚČINNOSTÍ OD 28. 01. 2022 ZAKAZUJÍ NÁVŠTĚVY v českotřebovském Domově pro seniory.

Současně prosíme rodiny, aby zvážily krátkodobé pobyty seniorů mimo zařízení Domova pro seniory, které nejsou v tuto chvíli vhodné a po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí je nedoporučujeme!

Tato opatření se vydávají na dobu nezbytně nutnou, společně s vámi věříme, že se k návštěvnímu režimu budeme moct zanedlouho vrátit. Sledujte naše webové stránky a náš FB.

Děkujeme za pochopení a za součinnost.

👩‍⚕️👨‍⚕️ HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI (VŠEOBECNÁ SESTRA)

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní“

Příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová hledá do svých řad

všeobecnou sestru

bez odborného dohledu
do nepřetržitého směnného provozu

Posila našeho týmu bude zajišťovat zdravotní péči pro uživatele Domova pro seniory v České Třebové.

Požadujeme úplné střední odborné vzdělání s maturitou (v oboru SZŠ – všeobecná sestra), dále trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost a doklad o letech odpracovaných v oboru.

Zájemce o práci u nás musí mít chuť pracovat, měl by být samostatný, spolehlivý, pečlivý, komunikativní, flexibilní a organizačně schopný, musí být empatický k seniorům a mít k nim pozitivní vztah.  Nutná je alespoň základní znalost práce na PC, výhodou řidičský průkaz (sk. B)

Nabízíme stabilní práci v nepřetržitém třísměnném provozu, na plný úvazek, na dobu určitou
(s možností prodloužení na dobu neurčitou). Nástup od 1. 3. 2022, popř. dle dohody. Dále nabízíme zaměstnanecké benefity (dotované stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, poukázky UNIŠEK +FKSP, 3 dny indispozičního volna, benefitní karty).

Pracovní zařazení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (hrubá mzda 26 290 Kč – 41 780 Kč v závislosti na odpracovaných letech, k základnímu platu dále příplatek za směnnost a zvláštní příplatek).

Bližší informace lze získat na telefonním čísle 465 503 401 nebo 739 344 576 (vedoucí zdravotního úseku Klára Sontáková).

Životopis zasílejte na e-mail: zdravotni@socialnisluzbyct.cz nebo na adresu:

Sociální služby Česká Třebová
Klára Sontáková
Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová

AKTUALIZACE OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY – ÚČINNOST OD 29. 11. 2021

S účinností od pondělí 29. 11. již nebude možné, aby se návštěvy testovaly samotestem na recepci.
V souladu s aktuálními mimořádnými opatřeními bude kromě očkovaných osob a osob, které nemoc prodělaly v uplynulých 180 dnech, umožněna návštěva osobě, která předloží negativní výsledek PCR testu ne starší než 3 dny, nebo negativní výsledek POC (antigenního) testu ne starší než 24 hodin, nebo která se nechá testovat v Domově pro seniory 
 
Testování návštěv v DS:
📆 bude probíhat vždy v návštěvní dny (pondělí, středa, sobota)
💶 testování bude zpoplatněno částkou 150 Kč
❌ o výsledku testu se nebude vydávat žádné potvrzení, testování bude pouze prováděno za účelem návštěvy v Domově pro seniory
⏰ poslední testování bude provedeno v 16 hod. (do 17 hod. jsou možné návštěvy)
 
Děti do 12 let (včetně) mají povoleno vstupovat do zařízení bez testu. Od 13 let platí povinnost testování.
 
😷❗️Každý je povinen nosit respirátor po celou dobu návštěvy a při pohybu a pobytu ve všech prostorách DS!!!
 
Pro zájemce uvádíme odůvodnění:
Tato úprava vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18. 11. 2021.
V odůvodnění tohoto opatření je uvedeno, že ministerstvo zdravotnictví si je vědomo, že zákaz návštěv v předmětných zařízeních z dosavadní zkušenosti během pandemie onemocnění covid-19 není z psychologického hlediska vhodnou metodou volby a takovéto restriktivní omezení může znamenat u klientů v sociální službách nadměrné vystavení stresogenním faktorům. Izolace od vnějšího okolí a nemožnost sociálního kontaktu s rodinnými příslušníky může mít významný negativní dopad na zdraví těchto osob, a tak z důvodů zachování možnosti osobního kontaktu osob pobývajících v těchto zařízeních s osobami jim blízkými stanovilo ministerstvo podmínky umožňující vstup návštěv reflektující míru rizika pro tato zařízení popsanou výše.
Současně dává mimořádné opatření možnost poskytovatelům upravit si podmínky odlišně (rozumějte přísněji) od tohoto opatření, tzn. že je zcela v pořádku zachování rezervačního systému i omezení počtu osob či času.
V kontextu ochrany seniorů v zařízeních je také předpokládáno, že zájmem samotných osob, které návštěvu vykonávají, je snaha co nejméně ohrozit zdraví klientů ubytovaných v zařízeních sociálních služeb, a tedy sami ze své vlastní vůle budou postupovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější a riziko ohrožení zdraví svého blízkého co nejnižší. Proto MZDR nastavilo podmínky tak, aby byly co nejméně omezující, ale stále ještě relativně bezpečné.
 
Děkujeme za pochopení.

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD PONDĚLÍ 08. 11. 2021

Vzhledem k opět se zhoršující situaci s onemocněním COVID-19 jsme nuceni upravit opatření vztahující se k návštěvám v Domově pro seniory.

S platností od pondělí 08. 11. 2021 platí následující pravidla pro návštěvy:

POVINNOSTI:

 • návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, čas 13 – 17 hodin
 • 10 návštěv/1 hodina
 • 1 návštěva k 1 uživateli: 2 dospělí (+ děti)
 • povinnost rezervovat si návštěvu na recepci Domova pro seniory
  tel. 465 503 311, 739 580 233
 • povinnost návštěv prokazovat bezinfekčnost:
  • vstup je povolen pouze s platným certifikátem o očkování, potvrzením lékaře o prodělání onemocnění (od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a osobě byla ukončena povinná izolace) nebo s platným testem (PCR platný 3 dny, POC platný 24 hodin, vlastní samotest provedený na recepci Domova pro seniory na náklady návštěvníka)
  • děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí, děti od 12 do 18 let jsou povinny bezinfekčnost prokázat
 • po celou dobu návštěvy platí povinnost nosit respirátor ve všech prostorech zařízení Domova pro seniory (včetně pokojů uživatelů) a povinnost dezinfekce rukou

  DOPORUČENÍ – ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY:
 • se s uživateli zdržovaly na pokojích a minimalizovaly pohyb po zařízení
 • se vyhnuly neohlášeným (nerezervovaným) návštěvám před budovou či mimo prostory zařízení
 • omezily krátkodobé pobyty uživatelů mimo zařízení Domova pro seniory (např. doma nebo v restauraci)
 • uváděly pravdivé údaje o svém zdravotním stavu a o případných kontaktech s COVID pozitivními osobami

Do zařízení nebude umožněn vstup osobám, které budou vykazovat zjevné příznaky respiračního onemocnění (a to vč. zvýšené tělesné teploty).

Rádi bychom i přes zhoršující se epidemiologickou situaci zachovali možnost návštěv uživatelů v našem Domově pro seniory, a to co nejdéle. Proto prosíme všechny, kteří přicházejí do zařízení, aby respektovali nastavená opatření (a to i v případě, že s nimi nesouhlasí). Zákaz návštěv, který se opět začíná v regionu uplatňovat, je krajní řešení, k němuž budeme přistupovat v případě, že nastavená opatření nebudou stačit, případně nebudou dodržována.

Dále platí možnost sjednat si videohovor, a to na tel. čísle 733 154 266 (Lucie Rolečková).

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA SPOLUPRÁCI!