✏️ DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Dovolujeme si požádat rodinné příslušníky a blízké obyvatel Domova pro seniory o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti.
Dotazníky jsou k dispozici na recepci, na každé pracovně přímé obslužné péče, u aktivizačních a sociálních pracovnic. Je možné se také obrátit na sociální pracovnici paní Bc. Zuzanu Šimkovou, DiS. (tel.: 465 503 403, e-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz) a dotazník obdržet prostřednictvím e-mailu.

Vyplněný dotazník lze vhazovat do boxu na recepci nebo do schránek určených pro podněty, připomínky a pochvaly nacházejících se na chodbě v každém patře Domova.

Vyplněný dotazník odevzdávejte, prosím, na již zmíněná místa, a to nejpozději do 29. 2. 2024. Děkujeme 🙂

‼️ POZOR‼️ ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA NA VIDEOHOVORY

V Domově pro seniory je možnost zprostředkování videohovorů přes aplikaci WhatsApp. Tuto možnost zařizuje aktivizační úsek, v případě dotazů či domlouvání termínů videohovorů se můžete obrátit na aktivizační pracovnici Pavlínu Honiszovou, DiS. na tel. čísle +420 733 154 266.

Pro ty, kteří tuto cestu videohovorů využívají, informujeme, že došlo ke změně telefonního čísla v aplikaci WhatsApp, přes kterou videohovory probíhají.

❗️ Nové tel. číslo aplikace WhatsApp: +420 604 938 446 ❗️

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY – 2. FÁZE

Z důvodu provádění avizované 2. fáze preventivních opatření souvisejících s výskytem nespecifikovaných kožních onemocnění bude ve dnech úterý 12. a středa 13. 12. budova B uzavřena pro návštěvy.

Bližší informace případně podá vrchní sestra (Klára Sontáková, tel. 739 344 576)

Děkujeme za pochopení!