KONTAKTY

Sociální služby Česká Třebová
zřizovatel: Město Česká Třebová
právní forma: příspěvková organizace
sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
IČ: 70933341
ID: ef3k7w9
statutární orgán: JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D., ředitelka

Domov pro seniory (Bezděkov 918, Česká Třebová)
Pečovatelská služba (Masarykova 2100, Česká Třebová)
Středisko osobní hygieny (Masarykova 1400, Česká Třebová)
Týdenní stacionář (Lhotka 172, Česká Třebová)
Odlehčovací služba (Bezděkov 918, Česká Třebová)

Recepce
T: 465 503 311

JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D.
ředitelka
T: 465 503 456
M: 603 814 293
E: reditelka@socialnisluzbyct.cz

Ing. Jana Cempírková
ekonomka, zástupkyně ředitelky
T: 465 503 455
M: 736 518 030
E: ekonom@socialnisluzbyct.cz

Bc. Zuzana Šimková, DiS.
sociální pracovnice – Domov pro seniory
T: 465 503 403
M: 736 518 028
E: socialni@socialnisluzbyct.cz

Mgr. Zuzana Venclová, DiS.
vedoucí úseku přímé obslužné péče, sociální pracovnice
T: 465 503 440
M: 739 344 575
E: soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz

Helena Mechlová, DiS.
vedoucí aktivizačního úseku
T: 465 503 402
M: 739 580 232
E: socialni-aktivizacni@socialnisluzbyct.cz

Pavlína Honiszová, DiS. 
Odlehčovací služba
T: 465 503 402
M: 733 154 266
E: aktivizacni-ct2@socialnisluzbyct.cz

Klára Sontáková
vedoucí zdravotního úseku 
T: 465 503 401
M: 739 344 576
E: zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Martina Adámková
vedoucí stravovacího úseku
T: 465 503 453
M: 736 518 043
E: kuchyn@socialnisluzbyct.cz

Roman Škeřík
vedoucí provozního úseku
T: 739 622 221
E: provozni@socialnisluzbyct.cz

Mgr. Linda Chadimová
vedoucí Pečovatelské služby
T: 465 503 511
M: 736 520 001
E: pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz

Renata Pernfussová, DiS.
sociální pracovnice – Pečovatelská služba
T: 465 503 510
M: 604 308 872
E: pec.sluzba.socialni@socialnisluzbyct.cz

Veronika Synková, DiS.
vedoucí Týdenního stacionáře, sociální pracovnice
T: 465 534 423
M: 736 509 768
E: stacionar@socialnisluzbyct.cz

Ivana Zedníková
personalistka
T: 465 503 457
M: 730 801 244
E: personalni@socialnisluzbyct.cz

Kamila Pucholtová (t. č. zastupuje Jana Křížová)
pokladní, pracovnice spisové služby (datová schránka)
T: 465 503 415
M: 731 648 300
E: pokladni@socialnisluzbyct.cz

Romana Stodolová
účetní
T: 465 503 463
E: ucetni@socialnisluzbyct.cz