Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují – s MAS ORLICKO, z. s.

Za účelem zlepšování kvality poskytování paliativní péče jsme vstoupili do spolupráce s MAS ORLICKO, z. s. a stali jsme se jedním z partnerů této organizace v rámci projektu Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují – s MAS ORLICKO, z. s. (https://www.masproorlicko.cz/projekty/detail/podpora-a-pomoc-pro-osoby-ktere-ji-potrebuji), který je financován Evropskou unií v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus.

V rámci projektu č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000167 jsme partnerem pro aktivity týkající se sociální práce zaměřené na práci s klientem a rodinou, které mají vést k rozvoji paliativní péče v území.

Věříme, že zkušeností získané díky dvouletému projektu podporovanému nadačním fondem ABAKUS nyní rozšíříme a v poskytování péče v závěru života se zase posuneme o veliký kus dál…