OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (dále jen „OÚ“)

REGISTR AGEND

Správce OÚ
Sociální služby Česká Třebová
se sídlem Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
IČ: 709 33 341
datová schránka: ef3k7w9
telefon: 465 503 311
e-mail: info@socialnisluzbyct.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Karel Honl
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
telefon: 603 574 633
e-mail: karel.honl@ceska-trebova.cz