PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PS     CENÍK SLUŽEB    STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY

Naším posláním je pečovat o uživatele se sníženou soběstačností, o uživatele, kteří potřebují pomoc druhé osoby o svou osobu a domácnost tak, aby mohli co nejdéle zůstat v jejich přirozeném domácím prostředí a žít plnohodnotný život za důstojných podmínek.

Zásady a metody práce
 • zachovávat lidskou důstojnost uživatelů
 • vycházet z individuálních potřeb uživatelů
 • aktivně působit na uživatele
 • podpořit uživatele v samostatnosti
 • motivovat uživatele
 • sociálně začleňovat uživatele
 • dodržovat lidská práva a základní svobody
Cíl
 • pomoc a podpora v činnostech, které sami uživatelé nezvládnou
 • předcházet sociálnímu vyloučení uživatele
 • podpora uživatele v přirozeném prostředí
 • podpora v uplatňování vlastních práv a povinností
 • zvyšovat kvalitu pečovatelské služby
 • stálý profesionální a kvalifikovaný tým pracovníků
Cílová skupina
 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • pečovatelská služba je poskytována především občanům města Česká Třebová a městských částí Česká Třebová (katastrální území Parník, Lhotka, Svinná, Kozlov, Skuhrov)
Pečovatelskou službu nelze poskytnout
 • osobám při karanténě nařízené pro podezření z nákazy infekční chorobou a při samotném onemocnění touto chorobou
 • zdravým a soběstačným osobám, které se dokážou postarat o svou vlastní osobu a domácnost
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje zdravotní péči či hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které nezajistí bezpečné prostředí pro výkon pečovatelské služby
poskytované úkony
 • bezplatné sociální poradenství
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání či svlékání, při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy a nehty, při využití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti – běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení osobního nebo ložního prádla, popř. jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, k orgánům veřejné moci a do institucí poskytujících veřejné služby a doprovázení zpět
Fakultativní úkony
 • Krátkodobý a dlouhodobý dohled nad uživatelem
 • Doprava uživatelů
 • Obsluha domácího mazlíčka u obyvatel Domu s pečovatelskou službou
 • Použití vysavače Pečovatelské služby k úklidu u uživatele
 • Soukromé administrativní úkony
 • Telefonické hovory k vyřízení záležitosti uživatele
 • Kopie jídelního lístku
Časový rozsah služby

Provozní doba terénní služby:
PO-PÁ 06:30 – 20:30 hodin
SO+NE 9:30 – 13:30 hodin

Provozní doba ambulantní služby:
PO-PÁ 6:30 – 20:30
SO+NE – neposkytuje se

Kontakty

Masarykova 2100, Česká Třebová
(žlutý dům u Billy, hlavní vchod od železniční tratě – zde je možné si vyzvednout žádost o poskytování pečovatelské služby nebo získat veškeré informace o pečovatelské službě v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin, dle domluvy lze i jiný termín)

Masarykova 1400, Česká Třebová
(Středisko osobní hygieny)

Mgr. Linda Chadimová
vedoucí Pečovatelské služby
M: 736 520 001

Renata Pernfusová, DiS.
sociální pracovnice Pečovatelské služby
M: 604 308 872