🛏️ DOMOV PRO SENIORY NABÍZÍ PEČOVATELSKÁ LŮŽKA

Do Domova pro seniory bylo zakoupeno několik nových, elektricky polohovatelných, lůžek. Ta stávající teď nabízíme k odkupu.

Lůžka jsou mechanicky polohovatelná, funkční, vykazují známky běžného opotřebení. Lůžka jsou bez matrací.

Cena: 1.000 Kč/ks

Zájemci se mohou ozvat e-mailem: reditelka@socialnisluzbyct.cz nebo na tel. 603 814 293.

✏️ DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Dovolujeme si požádat rodinné příslušníky a blízké obyvatel Domova pro seniory o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti.
Dotazníky jsou k dispozici na recepci, na každé pracovně přímé obslužné péče, u aktivizačních a sociálních pracovnic. Je možné se také obrátit na sociální pracovnici paní Bc. Zuzanu Šimkovou, DiS. (tel.: 465 503 403, e-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz) a dotazník obdržet prostřednictvím e-mailu.

Vyplněný dotazník lze vhazovat do boxu na recepci nebo do schránek určených pro podněty, připomínky a pochvaly nacházejících se na chodbě v každém patře Domova.

Vyplněný dotazník odevzdávejte, prosím, na již zmíněná místa, a to nejpozději do 29. 2. 2024. Děkujeme 🙂