POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Díky finanční podpoře EU byl pořízen automobil s hybridním pohonem za účelem zlepšení dostupnosti terénní pečovatelské služby ve městě

Cílem projektu bylo začít s obnovou vozového parku naší služby, když jedno z vozidel již dosáhlo hranice své životnosti. Díky finanční podpoře z programu IROP bylo možné nové vozidlo pořídit. V souladu s dotačními podmínkami se jedná o vozidlo s hybridním pohonem, které tedy přispívá k trvale udržitelnému rozvoji a environmentální ochraně. Díky dostatečné kapacitě vozidel můžeme zachovat stávající rozsah služby.

Projekt „POŘÍZENÍ AUTOMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ“ č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017096 je spolufinancován Evropskou unií.

Přejeme hodně šťastných kilometrů a ať se naše děvčata dostanou ke všem klientům, kteří je potřebují!