HLÁŠENÍ DOVOLENÝCH UŽIVATELŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY

Prosíme rodiny, aby odchody (dovolené) seniorů hlásily předem, nejpozději do 13 hod. dne, který předchází dovolené, aby mohla být včas odhlášena strava v Domově pro seniory.

Děkujeme za pochopení.