🕰PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBNOVUJE ODPOLEDNÍ SMĚNY

S účinností od 1. 4. 2022 se opět obnovují odpolední směny a pečovatelská služba bude k dispozici do 19:30 hod. (v případě potřeby může být sjednána péče až do 20:30 hod.)

V případě zájmu o čerpání služeb v rámci odpolední směny kontaktujte vedoucí Pečovatelské služby (Mgr. Linda Chadimová, tel. 736 520 001) nebo sociální pracovnici (Renata Pernfussová, DiS., tel. 604 308 872)

🗓️ NÁVŠTĚVÁM V DOMOVĚ PRO SENIORY JSOU K DISPOZICI DALŠÍ DNY V TÝDNU

S účinností od neděle 6. března rozšiřujeme návštěvní dny v českotřebovském Domově pro seniory. Od tohoto dne (včetně) je možné navštívit seniory ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota, neděle vždy od 13 do 17 hod.

Prozatím zůstává v platnosti rezervační systém i podmínky pro vstup do zařízení. Budeme nadále sledovat vývoj situace a bude-li dobrá, budeme se i my přizpůsobovat postupnému rozvolňování opatření. O všem budete informováni na našem FB profilu a těchto webových stránkách.

Může jít o obrázek text, kde se píše Sưty Calendar tkny S 一 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2526 27 28 29 30 31

🕯 VZPOMÍNÁME…

Život nepřináší jen hezké a příjemné okamžiky, ale i zprávy, kterým se nechce věřit…
Krátce po oslavách dvacetiletého výročí naší příspěvkové organizace jsme se museli vyrovnat s náhlou ztrátou kolegyně z Týdenního stacionáře.
V pátek 8. října jsme se naposledy rozloučili s JARMILKOU DUŠKOVOU🖤
Budeme si ji pamatovat jako laskavou, vlídnou, obětavou a přátelskou kolegyni, a takový je i odkaz, který v nás zanechala.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE!
Může jít o černobílý obrázek one or more people a street

🎂2️⃣0️⃣ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ DVACETILETÉ

Letos jsme si 1. října nepřipomněli jen Mezinárodní den seniorů, ale také to, že naše příspěvková organizace slaví v tento den své 20. narozeniny…
Oslava se uskutečnila v užším kruhu. S ohledem na některá přetrvávající protiepidemická opatření jsme nepovažovali za zodpovědné otevřít akci veřejnosti, proto byla oslava pojata jako příležitost pro setkání seniorů z Domova pro seniory, zaměstnanců naší organizace a zástupců zřizovatele (Města Česká Třebová).
Program zahájila Malá dechová hudba Kulturního centra Česká Třebová, hudební těleso, které je v českotřebovském Domově už dobře známé a se kterým se těšíme na budoucí spolupráci.
O dvacetiletém výročí pak promluvila ředitelka Sociálních služeb Česká Třebová, která jako svůj dárek organizaci přinesla květinu, která by měla připomínat, že o rozkvět organizace a spokojenost klientů i zaměstnanců je potřeba pečovat..
Následovala gratulace od vedení města, za které se oslavy zúčastnila starostka města Magdaléna Peterková a místostarosta Josef Kopecký. Od zřizovatele jsme dostali u příležitosti oslavy obraz, který namalovala Hanka Soviš, a nás těší, že zakoupením tohoto obrazu pro nás byl současně podpořen projekt LOLA – obrazy, které pomáhají (https://www.facebook.com/Projekt-LOLA-obrazy-kter%C3%A9-pom%C3%A1haj%C3%AD-102751451912565/)
S gratulací přišel také jednatel městské společnosti TEZA Martin Voleský. Ten předal organizaci vodní fontánu, která bude dělat radost obyvatelům Domova pro seniory, a současně také zaměstnancům předal sladkou pozornost… velmi mile pojatou, protože s odkazem na to, že bychom v sociálních službách měli táhnout za jeden provaz, symbolicky navázali na jeden provaz přesně tolik bonbónů, kolik máme v tuto chvíli zaměstnanců…
Děkujeme za všechny dárky i za to, že jste přišli!
Svojí účastí nás potěšili také zastupitelé Zuzana Nejedlá a Ladislav Vraspír… i vám díky, že jste s námi byli.
Nesmíme ale zapomenout poděkovat, že se s bývalými kolegy a se seniory přišel pozdravit i předchozí pan ředitel Josef Jurenka.
Během úvodních slov byla také představena práce fotografa Radka Mrštného, který navštívil náš Domov a zachytil na svých záběrech život v našem zařízení. Fotografie budou umístěny na chodbách Domova pro seniory a už teď víme, že bychom rádi v započaté spolupráci pokračovali…
Po zdravicích, gratulacích a přípitku pak opět hrála dechovka, která rozezpívala obecenstvo a přispěla k příjemné odpolední atmosféře.
Po koncertě následovalo posezení zaměstnanců organizace, které bylo příležitostí potkat se po všech těch covidových peripetiích, a po dlouhé době si zase sednout a popovídat si… prostě jen tak… K pohodovému posezení přispělo i výborné občerstvení z dílny našeho stravovacího úseku.
Bylo hezké si symbolicky v den, kdy slaví svůj svátek senioři, připomenout, že už dvě desetiletí jsme tady pro ně i my, Sociální služby Česká Třebová. Do dalších let si přejme, aby naše příspěvková organizace dál stavěla na hodnotách, které si za ty dvě desítky let vybudovala, abychom naše služby dále rozvíjeli a abychom byli stále garantem kvalitní a dostupné péče v České Třebové. Všem zaměstnancům i našim klientům/uživatelům přejeme navíc hlavně pevné zdraví! 🍀
📸 Fotografie z akce najdete na našem Facebooku (https://www.facebook.com/ssct.cz)

👷‍♂️OMEZENÍ KOLEM DOMOVA PRO SENIORY

Na ulici Bezděkov (podél Domova pro seniory a spol. Böhm Plast) probíhá v současné době rekonstrukce vodovodu.
Omlouváme se za komplikace spojené s omezenými možnostmi parkování (nelze parkovat ani podél spol. Böhm Plast) a za zhoršenou možnost pohybu okolo Domova pro seniory.
Komplikace jsou vyvolané potřebou oprav vodovodní sítě a současně i dokončovacími pracemi na protipovodňových opatřeních na řece Třebovce.
Termín dokončení prací je 30. září 2021.
Děkujeme za pochopení.