CENÍK SLUŽEB – PS

Základní sociální poradenství je bezplatné.
Není-li uvedeno jinak, jedná se o sazbu za hodinu v Kč.
V závorce je (existuje-li) uvedena zákonem stanovená maximální sazba.

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ
PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- (135,-)
 2. Při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- (135,-)
 3. Při prostor. orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru 135,- (135,-)
 4. Při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- (135,-)

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ,
NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU

 1. Při úkonech osobní hygieny 135- (135,-)
 2. Při základní péči o vlasy a nehty 135,- (135,-)
 3. Při využití WC 135,- (135,-)

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC
PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

 1. Dovoz nebo donáška jídla
  a) jídelna Po-Pá: neposkytujeme
  b) terén Po-Pá 25,- (40,-) /úkon
  c) So+Ne 30,- (40,-) /úkon
  d) Svinná, Kozlov, Skuhrov 30,- (40,-) /úkon
 2. Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- (135,-)
 3. Příprava a podání jídla a pití 135,- (135,-)

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

 1. Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- (135,-)
 2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 135,- (135,-)
 3. Donáška vody 135,- (135,-)
 4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 135,- (135,-)
 5. Běžné nákupy a pochůzky 135,- (135,-)
 6. Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 140,- (140,-)
 7. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 80,- (80,-) /kg
 8. Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 80,- (80,-) /kg

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

 1. Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět: neposkytujeme
 2. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- (135,-)

FAKULTATIVNÍ ÚKONY

 1. Krátkodobý dohled nad uživatelem (do 2 hodin denně) 200,-
 2. Dlouhodobý dohled nad uživatelem (od 2 hodin denně) 200,-
 3. Doprava uživatelů 13,50 /km + 160,- /hodina
 4. Obsluha domácího mazlíčka u obyvatel DPS 200,- 
 5. Použití vysavače PS k úklidu u uživatele 30,- /úkon
 6. Soukromé administrativní úkony 200,- 
 7. Telefonické hovory k vyřízení záležitosti uživatele 5,- /min.
 8. Kopie jídelního lístku (A4 oboustranně) 3,-