PROSÍME NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY…

… pokud se necítíte dobře a/nebo máte příznaky respiračního onemocnění, odložte návštěvu, až budete zdraví. Současně prosíme, abyste v takovém případě neodváželi seniory ze zařízení…

Pokud by návštěva nesnesla odkladu, doporučujeme, abyste měli během návštěvy nasazený respirátor.

Tím, že budete respektovat uvedenou prosbu a doporučení, nám pomůžete minimalizovat šíření infekčních nemocí v Domově pro seniory.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci!