SČÍTÁNÍ 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Sčítání je ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 povinné. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů (…)

Prosíme klienty/uživatele našich služeb a jejich rodinné příslušníky, aby věnovali pozornost následujícím informacím:

DOMOV PRO SENIORY

Sčítací formuláře budou vyplněny společně s uživateli přímo v Domově pro seniory. Pro hromadná ubytovací zařízení tohoto typu platí zvláštní pravidla, sčítání tedy zajistíme. Pokud byste se rozhodli sečíst svého rodinného příslušníka např. online společně s Vámi, informujte o tom ředitelku zařízení za účelem sjednocení postupu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Senioři, kteří využívají v rozhodné době Sčítání Odlehčovací službu, jsou povinni sečíst se sami, případně prostřednictvím rodinných příslušníků. Sociální služby sčítání těchto seniorů nezajišťují.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Klienti pečovatelské služby se sčítají sami, případně prostřednictvím svých rodinných příslušníků. O postupu sčítání budou blíže informováni obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, kam by měl docházet sčítací komisař.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Klienty stacionáře sčítají jejich zákonní zástupci.

Bližší informace k postupu Sčítání 2021 najdete zde: