STABILIZACE SITUACE V ČESKOTŘEBOVSKÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

S velkou mírou opatrnosti sděluji, že se zdá, že se situace v našich zařízeních a službách více méně stabilizovala a my se můžeme pomalu začít vracet k činnostem a aktivitám, na které jsme v uplynulých týdnech neměli ani pomyšlení.
V Domově pro seniory se podařilo ukončit téměř všechny izolace, personál se postupně také vrací do práce.
Opět je v provozu Týdenní stacionář.
Pečovatelská služba funguje v zásadě bez omezení po celou dobu.
Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem zaměstnancům (na všech úsecích i těm, kteří dočasně měnili svá pracovní působiště) a brigádníkům, kteří v uplynulých třech týdnech prokázali neskutečnou sílu a díky kterým se podařilo zajistit potřebnou péči o seniory v DS i PS. Nasazení, s jakým mnozí fungovali, bylo obdivuhodné. A to i přes to, že ještě více než fyzicky byla situace náročná psychicky a nervy se dávaly na pochod.
Děkuji ale i vám všem, kteří jste nám v uplynulých týdnech vyjadřovali podporu. Toho si moc vážíme…
Vyhráno pochopitelně nemáme. Virus se dál šíří, hrozby mutací nebo opakované nákazy nemůžeme podceňovat. Přesto bychom rádi „vylezli z ulity,“ ve které jsme teď byli zavření, a dali si prostor trochu se po tom všem nadechnout. Proto od příštího týdne opět v omezeném a přísnějším režimu umožníme návštěvy v Domově pro seniory (více v samostatném příspěvku a na webu) a snad se i tady opět budou objevovat dobré zprávy z dění v naší organizaci.
Přeji vám/nám všem pevné zdraví, optimismus, a pro další dny a týdny sílu pokračovat🍀
Magdaléna Peterková, ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.