INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (27. 10. 2020)

Situace v našich službách se mění každou chvíli, ovšem snažíme se reagovat tak, abychom zabránili masivnímu šíření onemocnění mezi personálem a mezi uživateli služeb. K dnešnímu dni máme v Domově pro seniory 4 pozitivně testované uživatele (z toho 1 hospitalizace) a 2 pozitivně testované zaměstnankyně. Z terénní Pečovatelské služby ani z Týdenního stacionáře prozatím nejsou hlášeny žádné pozitivní případy.
 
Nekontrolovatelnému šíření bráníme zaváděním a dodržováním celé řady ochranných opatření. V případě podezření na COVID nebo v případě jeho prokázání okamžitě trasujeme a sami si provádíme testy (zakoupili jsme testy výtěrové, které jsou mnohem spolehlivější než rapid testy, kterými se testovalo na jaře). Výsledky testů jsou známé do 15 minut a díky tomu můžeme ihned přistupovat k dalším opatřením. Tím ušetříme velké množství času stráveného v nejistotě při čekání na výsledky, a naopak reagujeme skutečně operativně.
 
O pozitivní uživatele v Domově pro seniory je postaráno v tzv. COVID zóně, pečlivě sledujeme zdravotní stav jejich, ale i dalších uživatelů, jakékoliv zhoršení ihned konzultujeme s naším smluvním lékařem, popř. s praktickými lékaři našich uživatelů. V případě závažného zhoršení zdravotního stavu je zajištěna hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Péče je zajištěna bez výraznějších omezení.
 
Prozatím se situace dá zvládnout i personálně, přesto jsme na webové stránky a FB dali výzvu pro dobrovolníky, aby se hlásili pro případ, že budeme jejich pomoc potřebovat. I přes všechna přijatá opatření se to může stát každým dnem.
 
Pečovatelská služba a Týdenní stacionář jsou k dnešnímu dni v provozu bez omezení, případná změna rozsahu péče je dohodnuta s klienty a jejich rodinnými příslušníky.
 
V pobytových zařízeních prozatím do 5. listopadu platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů mimo areál zařízení. Tento týden se neuplatňují ani výjimky z těchto zákazů. Naší snahou je maximálně stabilizovat situaci v zařízeních (zejm. v Domově pro seniory) a i přes nepříznivý vývoj zabezpečit péči o seniory, kteří nás potřebují.
 
Jsem přesvědčená, že senioři budou rádi za jakýkoliv pozdrav – telefonický (i video) nebo e-mailový… Napište dopis, pošlete fotku, namluvte vzkaz… všechno rádi předáme a zpříjemníme tak seniorům chvíle, kdy jsou opět odloučeni od rodin.
 
Situace je náročná po všech stránkách pro všechny, pro uživatele/klienty i pro personál… a jen pokud spojíme síly a navzájem si pomůžeme, zvládneme i druhou vlnu. Prosím tedy, abyste všichni dodržovali nařízená opatření, ať si o nich myslíte cokoliv, a i když je to pro vás obtížné. Držme si navzájem palce a spojme síly, ať tohle špatné období brzy pomine.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a víru v lepší dny!
Magdaléna Peterková, ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.