INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (21. 10. 2020)

Přináším Vám další informace o situaci v naší příspěvkové organizaci. Vývoj epidemie bohužel není příznivý, a přesto, že se snažíme činit veškerá dostupná opatření, abychom zabránili zavlečení, příp. šíření onemocnění v našich pobytových službách i v terénu, situace se může změnit každým dnem. O všem podstatném vás budeme informovat, nicméně jaká je situace dnes:
 
K dnešnímu dni máme v pobytových službách jednu pozitivně testovanou uživatelku a jednu pozitivně testovanou zaměstnankyni.
 
DOMOV PRO SENIORY
(Prozatím) po dobu nouzového stavu (tj. do 5. 11. 2020) platí v Domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů z objektu/areálu zařízení. O výjimkách v případech zvláštního zřetele hodných rozhoduje ředitelka po konzultaci s týmem k tomu ustaveným. Informace k výjimkám byly zveřejněny 13. 10. 2020. Jsme si vědomi, že zákazy tohoto charakteru nejsou optimálním řešením, bohužel v současné situaci je nezbytné kontakt uživatelů s jinými osobami regulovat a v maximální míře předcházet tomu, aby se onemocnění šířilo mezi uživateli našich služeb a také mezi personálem. Jakmile to epidemiologická situace umožní, rádi se vrátíme k řešení návštěv např. prostřednictvím rezervačního systému tak, aby byl kontakt uživatelů s rodinnými příslušníky umožněn a současně aby byly návštěvy korigovány.
 
Do té doby opět nabízíme našim uživatelům a jejich rodinám možnost zprostředkovat VIDEOHOVOR, a to prostřednictvím aplikace WhatsApp na telefonním čísle 775 897 350.
Pro sjednání termínu videohovoru, prosím, kontaktujte aktivizační pracovnice na telefonním čísle 465 503 402 nebo 739 580 232.
 
Uživatelům rádi předáme i zaslaný E-MAIL (možno zasílat na e-mailovou adresu socialni@socialnisluzbyct.cz nebo soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz).
Na recepci Domova pro seniory je možné zanechat BALÍČKY, které uživatelům také předáme.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Klienti terénní pečovatelské služby jsou povinni NOSIT ROUŠKU po celou dobu přítomnosti pečovatelky (s výjimkou situací, kdy rouška brání provedení úkonu péče). Pečovatelky jsou oprávněny tuto povinnost vyžadovat, a to v zájmu ochrany vlastního zdraví.
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Týdenní stacionář je prozatím v provozu bez omezení.
Jak vyplývá z dat zveřejněných na dnešní tiskové konferenci vlády, zdravotní a sociální služby patří k segmentům, kde onemocnění postihuje nejvíce osob. V našich zařízeních je situace prozatím dobrá, a za to patří veliké poděkování VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ORGANIZACE, kteří dodržují přísná opatření a vlastním odpovědným přístupem přispívají ke zvládnutí situace. Přesto, že se každým dnem zvyšuje fyzická a psychická zátěž, zaměstnanci trpělivě a statečně přijímají opatření a vyrovnávají se s komplikacemi například v podobě uzavřených škol nebo preventivních karantén kolegů. Hledají cesty, jak zachovat možnost chodit do práce a pomoct překonat další náročné období. Pouze díky takovým se nehroutí péče o ty, kteří ji potřebují. Všem svým kolegům a kolegyním za to opravdu velmi srdečně děkuji.
 
Veřejnost pak prosím, aby respektovala nejen vládní nařízení, ale současně i nás, kteří se dle svých nejlepších možností snažíme zabezpečit chod služeb a garantovat potřebnou péči.
Děkujeme za pochopení a za váš rozumný přístup. Můžeme vám slíbit, že děláme maximum, aby o vaše rodinné příslušníky bylo v našich službách postaráno co nejlépe!
 
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.