Informace ze Sociálních služeb Česká Třebová (13. 10. 2020)

Na základě usnesení vlády č. 998 z 8. 10. 2020 platí v zařízení Domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV a s účinností od dnešního dne (usnesení vlády č. 1029 z 12. 10. 2020) platí pro uživatele Domova pro seniory ZÁKAZ VYCHÁZENÍ z objektu/areálu zařízení.

Obě usnesení umožňují výjimky, a to pro případy zvláštního zřetele hodné.
NÁVŠTEVY lze povolit u uživatelů služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ lze prolomit v situaci, kdy by takovým opatřením mělo dojít k vážnému ohrožení života a zdraví uživatelů. Uživatelům Domova pro seniory obecně nebude bráněno vycházet z objektu na zahradu či procházku kolem zařízení. Není však vhodné, aby se ve venkovních prostorách scházeli s návštěvami, které do objektu nemají přístup.

Pravidelně sledujeme zdravotní stav i psychické rozpoložení našich uživatelů a v případě jakékoliv mimořádné situace budeme kontaktovat rodinné příslušníky. Při udělování případných výjimek ze zákazu návštěv/zákazu vycházení se budeme řídit Doporučeným postupem MPSV č. 14/2020: případnou výjimku PÍSEMNĚ POTVRDÍ ředitelka ve spolupráci se sociální pracovnicí, lékařem a dalšími zaměstnanci (klíčový pracovník, aktivizační pracovník). Případné žádosti o výjimku směřujte k sociální pracovnici: Bc. Zuzana Šimková, DiS., socialni@socialnisluzbyct.cz, tel. 736 518 028 nebo 465 503 403.

V těchto dnech ovšem DOPORUČUJEME spíše telefonický kontakt, případně videohovor, a nebo e-mail, jehož doručení rádi zprostředkujeme.

 

Pro klienty terénní pečovatelské služby platí podle usnesení vlády č. 1028 z 12. 10. 2020 od dnešního dne POVINNOST NOSIT ROUŠKU, případně jinou ochranu dýchacích cest, a to po celou dobu přítomnosti pečovatelky (s výjimkou situací, kdy rouška brání provedení úkonu péče). Pečovatelky jsou oprávněny tuto povinnost vyžadovat, a to v zájmu ochrany vlastního zdraví.

 

Velmi vás prosíme, abyste respektovali nejen vládní nařízení, ale současně i nás, kteří se dle svých nejlepších možností snažíme zabezpečit chod služeb a garantovat potřebnou péči. Děkujeme za pochopení a za váš rozumný přístup. Můžeme vám slíbit, že děláme maximum, aby o seniory v našich službách bylo postaráno co nejlépe!