📅REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO NÁVŠTĚVY (DOMOV PRO SENIORY)

S účinností od úterý 22. 9. 2020 budou do zařízení Domova pro seniory vpuštěny návštěvy pouze na základě předchozí rezervace!

Termín návštěvy si, prosím rezervujte u koordinátorky příslušné budovy, a to buď osobně nebo telefonicky na následujících tel. číslech:

Jana JÍLKOVÁ (koordinátorka budovy A)                    465 503 420, 730 548 185

Irena HLAVÁČKOVÁ (koordinátorka budovy B)         465 503 450, 730 801 243

Návštěvy jsou povoleny každý den v časech 10 –11 hod., 14 – 15 hod. a 15 – 16 hod. Návštěva se omezuje na max. 60 minut.

Termín návštěvy je nutné objednat nejpozději jeden den předem, víkendové návštěvy nejpozději v pátek. Telefonické rezervace doporučujeme provádět nejpozději do 14.30 hod.

Při rezervaci nahlaste počet navštěvujících osob.

Pro návštěvy stále platí již přijatá pravidla:

  • ve stejném čase mohou jednoho uživatele navštívit nejvýše DVĚ OSOBY SOUČASNĚ (výjimky jsou přípustné pouze v nezbytných a odůvodněných případech)
  • každý návštěvník je povinen vyplnit dotazník a je mu změřena teplota
  • pokud návštěvník vykazuje symptomy onemocnění, NEBUDE DO ZAŘÍZENÍ VPUŠTĚN
  • návštěvy probíhají ideálně ve venkovních prostorách, na pokoji je nutné zajistit pravidelné větrání
  • návštěvy dodržují základní pravidla hygieny rukou a respirační hygieny a používají DEZINFEKCI
  • ve vnitřních prostorách zařízení jsou návštěvy povinny NOSIT ROUŠKU

Důvodem zavedení rezervačního systému je nepříznivý vývoj epidemiologické situace a snaha maximálně ochránit zdraví seniorů.

Děkujeme za pochopení a za Vaši spolupráci.