‼ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY/TÝDENNÍM STACIONÁŘI

Ačkoliv se dnešním dnem zpřísňují v souvislosti s epidemií COVID-19 některá pravidla, u nás se nic nemění a pokračujeme v zavedených opatřeních pro návštěvy takto:
 
ve stejném čase mohou jednoho uživatele navštívit nejvýše DVĚ OSOBY SOUČASNĚ (výjimky jsou přípustné pouze v nezbytných a odůvodněných případech)
 
📝každý návštěvník je povinen vyplnit dotazník (DOPORUČUJEME věnovat jeho čtení a vyplnění náležitou pozornost!) a je mu změřena teplota
 
🚫pokud návštěvník vykazuje symptomy onemocnění, NEBUDE DO ZAŘÍZENÍ (DS, TS) VPUŠTĚN
 
🪑návštěvy probíhají ideálně ve venkovních prostorách a na jednolůžkových pokojích; v ostatních případech tak, aby odstup mezi jednotlivými osobami byl alespoň 2 metry a bylo zajištěno dostatečné větrání místnosti
 
🤧návštěvy dodržují základní pravidla hygieny rukou a respirační hygieny a používají DEZINFEKCI
 
😷ve vnitřních prostorách zařízení jsou návštěvy povinny NOSIT ROUŠKU
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA VÁŠ ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.