‼ PRO NÁVŠTĚVNÍKY POBYTOVÝCH SLUŽEB, KTEŘÍ SE VRACÍ ZE ZAHRANIČNÍCH DOVOLENÝCH ‼

Znovu připomínáme, že součástí návštěvy v Domově pro seniory/Týdenním stacionáři je i vyplnění čestného prohlášení, kde návštěvník prohlašuje, že mj. v uplynulých třech týdnech nepobýval v zahraničí…
Proto prosíme, pokud i letos jedete na dovolenou do zahraničí, RESPEKTUJTE ZÁKAZ NÁVŠTĚVY v zařízení Domova pro seniory po dobu alespoň 14 dnů.
Součástí čestného prohlášení je i to, že je návštěvníkům známo, že uvedením nepravdivých skutečností mohou vážně ohrozit zdraví i život uživatelů sociální služby.
SNAD NEŽÁDÁME TAK MOC, KDYŽ CHCEME, ABY SE I OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ CHOVALY OHLEDUPLNĚ A ODPOVĚDNĚ TAK, JAKO SE CHOVÁME MY V ZÁJMU OCHRANY NAŠICH UŽIVATELŮ!