NOVÁ PRAVIDLA K NOŠENÍ ROUŠEK

😷 S účinností od 4. července NEJSOU OSOBY vstupující do našich zařízení POVINNY NOSIT ROUŠKU (a to v souladu s aktuálním Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví z 3. 7. 2020 /ke stažení zde/ ).

Ostatní stanovená pravidla zůstávají v platnosti:

  • přítomnost maximálně dvou osob u jednoho uživatele/klienta v jednom okamžiku
  • povinnost vyplnit dotazník týkající se zdravotního stavu
  • pozitivní příznak onemocnění znamená, že osoba nemůže být vpuštěna do zařízení, ať je důvod její návštěvy jakýkoliv
  • návštěvy probíhají ideálně ve venkovních prostorách, v jednolůžkových pokojích nebo v místnostech, které jsou k tomu určeny
  • osoby vstupující do zařízení jsou povinny dodržovat odstup (alespoň 2 m) a omezovat osobní kontakt

    Jedná se o další krok v rozvolňování opatření, přesto, nebo spíš právě proto Vás prosíme, abyste k návštěvám našich zařízení přistupovali zodpovědně, respektovali stanovená pravidla a pomohli nám i nadále zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví našich uživatelů a klientů.DĚKUJEME!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.