Pokračování v nastavených opatřeních

S odkazem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN ze dne 29. června 2020 (ke stažení zde)
platí dosud platná opatření k návštěvám v nezměněném rozsahu:

  • všechny osoby v zařízeních sociálních služeb jsou povinny nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa)
  • ve stejném čase lze u jednoho uživatele připustit přítomnost nejvýše dvou osob
  • každá osoba navštěvující uživatele je dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 formou dotazníku  (dotazník/čestné prohlášení ke stažení zde)
  • navštěvující osobě je změřena teplota (TT ≥ 37,0 °C nebo jiný příznak nemoci znamená, že osobě nelze povolit návštěvu v zařízení)
  • návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení, v jednolůžkových pokojích nebo v místnostech k návštěvám určených
  • návštěvy na dvoulůžkovém pokoji: nemůže-li ani jedna z návštěv opustit pokoj a odejít do jiných prostor, je třeba požádat PPOP o zajištění paravánu a je třeba větrat

    DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA TO, ŽE Z DŮVODU OCHRANY ZRANITELNÝCH SKUPIN OBYVATEL NAŘÍZENÁ OMEZENÍ RESPEKTUJETE.