TÝDENNÍ STACIONÁŘ

PŘIHLÁŠKA DO TS     CENÍK SLUŽEB PRO OZP

NAŠE POSLÁNÍ
 • poskytovat službu zaměřenou na podporu rozvoje schopnosti uživatelů, podporovat je v možnostech vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech
 • každého uživatele vést podle jeho zdravotních možností a schopností k co největší nezávislosti na pomoci druhé osoby
 • začleňovat uživatele do společenského prostředí
Zásady a metody práce:
 • rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě uživatelů
 • pomoc při prosazování vztahů
 • spolupráci s rodinami
 • individuální přístup, respekt k potřebám a přáním, napomáhání v plnění jeho osobních cílů
Cíle
 • zvládat běžné úkony péče o vlastní osobu, podporovat vlastní samostatnost, zvládat dovednosti běžného života jako je hygiena, úklid, praní, vaření, nakupování, cestování, hospodaření s penězi atd.,
 • podporovat uživatele v udržování přirozené vztahové sítě – to je žít běžným, kvalitním způsobem života, využívat nabídku veřejných služeb v okolí stacionáře (obchody, pošta atd.)
 • respektovat svobodnou vůli i rozhodování ve výběru aktivit za předpokladu zachování práva na možnost volby a přirozeného života v bezpečném a domácím prostředí,
 • podporovat vztahy s rodinou a blízkými přáteli, organizovat společné akce,
 • podporovat zdravotní stav činnostmi pro udržení a zlepšení jejich pohybových schopností a dovedností prostřednictvím ergoterapie a individuálním přístupem,
 • udržovat dobrý psychický stav sociálně terapeutickými činnostmi (jak dle jejich výběru, tak i např. prvky dramaterapie, muzikoterapie),
 • navazovat na výsledky výchovně vzdělávacího procesu ve škole, upevňovat a rozvíjet dovednosti a vědomosti pomocí výchovně vzdělávacích činností,
 • umožnit seberealizaci uživatelů při ručních pracích a při výrobě výrobků dárkového charakteru,
 • podporovat zájmy uživatelů pomocí individuální a skupinové zájmové činnosti v oblasti sportovní a kulturní,
 • umožnit prezentaci dovedností a schopností uživatelů na veřejnosti
Cílova skupina
 • mladiství a dospělí obou pohlaví s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby ve věku 16 – 64 let
 • kapacita Týdenního stacionáře je 12 uživatelů
 • Týdenní stacionář je určen občanům z České Třebové, při nenaplněné kapacitě lze přijímat uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí v rámci především Pardubického kraje
Časový rozsah služby
 • služba je poskytována celoročně v pracovní dny, a to od 6,00 hodin ráno prvního pracovního dne po víkendu (zpravidla pondělí) do 17,00 hodin posledního pracovního dne v týdnu (zpravidla pátek).
  Služba se neposkytuje v sobotu, v neděli a o svátcích.
Kontakty

Týdenní stacionář
Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová

Veronika Synková, DiS.
sociální pracovnice
M: 736 509 768