INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (27. 10. 2020)

Situace v našich službách se mění každou chvíli, ovšem snažíme se reagovat tak, abychom zabránili masivnímu šíření onemocnění mezi personálem a mezi uživateli služeb. K dnešnímu dni máme v Domově pro seniory 4 pozitivně testované uživatele (z toho 1 hospitalizace) a 2 pozitivně testované zaměstnankyně. Z terénní Pečovatelské služby ani z Týdenního stacionáře prozatím nejsou hlášeny žádné pozitivní případy.
 
Nekontrolovatelnému šíření bráníme zaváděním a dodržováním celé řady ochranných opatření. V případě podezření na COVID nebo v případě jeho prokázání okamžitě trasujeme a sami si provádíme testy (zakoupili jsme testy výtěrové, které jsou mnohem spolehlivější než rapid testy, kterými se testovalo na jaře). Výsledky testů jsou známé do 15 minut a díky tomu můžeme ihned přistupovat k dalším opatřením. Tím ušetříme velké množství času stráveného v nejistotě při čekání na výsledky, a naopak reagujeme skutečně operativně.
 
O pozitivní uživatele v Domově pro seniory je postaráno v tzv. COVID zóně, pečlivě sledujeme zdravotní stav jejich, ale i dalších uživatelů, jakékoliv zhoršení ihned konzultujeme s naším smluvním lékařem, popř. s praktickými lékaři našich uživatelů. V případě závažného zhoršení zdravotního stavu je zajištěna hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Péče je zajištěna bez výraznějších omezení.
 
Prozatím se situace dá zvládnout i personálně, přesto jsme na webové stránky a FB dali výzvu pro dobrovolníky, aby se hlásili pro případ, že budeme jejich pomoc potřebovat. I přes všechna přijatá opatření se to může stát každým dnem.
 
Pečovatelská služba a Týdenní stacionář jsou k dnešnímu dni v provozu bez omezení, případná změna rozsahu péče je dohodnuta s klienty a jejich rodinnými příslušníky.
 
V pobytových zařízeních prozatím do 5. listopadu platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů mimo areál zařízení. Tento týden se neuplatňují ani výjimky z těchto zákazů. Naší snahou je maximálně stabilizovat situaci v zařízeních (zejm. v Domově pro seniory) a i přes nepříznivý vývoj zabezpečit péči o seniory, kteří nás potřebují.
 
Jsem přesvědčená, že senioři budou rádi za jakýkoliv pozdrav – telefonický (i video) nebo e-mailový… Napište dopis, pošlete fotku, namluvte vzkaz… všechno rádi předáme a zpříjemníme tak seniorům chvíle, kdy jsou opět odloučeni od rodin.
 
Situace je náročná po všech stránkách pro všechny, pro uživatele/klienty i pro personál… a jen pokud spojíme síly a navzájem si pomůžeme, zvládneme i druhou vlnu. Prosím tedy, abyste všichni dodržovali nařízená opatření, ať si o nich myslíte cokoliv, a i když je to pro vás obtížné. Držme si navzájem palce a spojme síly, ať tohle špatné období brzy pomine.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a víru v lepší dny!
Magdaléna Peterková, ředitelka

🧐 HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO ZÁLOHY

Ačkoliv se nám současnou nepříznivou situaci zatím daří zvládat, rádi bychom již teď navázali spolupráci s dobrovolníky, které bychom mohli povolat do našich služeb v případě zhoršení personální situace.
 
POKUD JSTE PŘIPRAVENÍ NÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCT, DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT🙏
 
Pro výpomoc v Domově pro seniory kontaktujte vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Zuzanu Venclovou, DiS. (739 344 575, 465 503 440, soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz).
 
Pro výpomoc v terénní pečovatelské službě kontaktujte vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Lindu Chadimovou (736 520 001, 465 503 511, pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz)
 
DĚKUJEME VÁM🤝

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (21. 10. 2020)

Přináším Vám další informace o situaci v naší příspěvkové organizaci. Vývoj epidemie bohužel není příznivý, a přesto, že se snažíme činit veškerá dostupná opatření, abychom zabránili zavlečení, příp. šíření onemocnění v našich pobytových službách i v terénu, situace se může změnit každým dnem. O všem podstatném vás budeme informovat, nicméně jaká je situace dnes:
 
K dnešnímu dni máme v pobytových službách jednu pozitivně testovanou uživatelku a jednu pozitivně testovanou zaměstnankyni.
 
DOMOV PRO SENIORY
(Prozatím) po dobu nouzového stavu (tj. do 5. 11. 2020) platí v Domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů z objektu/areálu zařízení. O výjimkách v případech zvláštního zřetele hodných rozhoduje ředitelka po konzultaci s týmem k tomu ustaveným. Informace k výjimkám byly zveřejněny 13. 10. 2020. Jsme si vědomi, že zákazy tohoto charakteru nejsou optimálním řešením, bohužel v současné situaci je nezbytné kontakt uživatelů s jinými osobami regulovat a v maximální míře předcházet tomu, aby se onemocnění šířilo mezi uživateli našich služeb a také mezi personálem. Jakmile to epidemiologická situace umožní, rádi se vrátíme k řešení návštěv např. prostřednictvím rezervačního systému tak, aby byl kontakt uživatelů s rodinnými příslušníky umožněn a současně aby byly návštěvy korigovány.
 
Do té doby opět nabízíme našim uživatelům a jejich rodinám možnost zprostředkovat VIDEOHOVOR, a to prostřednictvím aplikace WhatsApp na telefonním čísle 775 897 350.
Pro sjednání termínu videohovoru, prosím, kontaktujte aktivizační pracovnice na telefonním čísle 465 503 402 nebo 739 580 232.
 
Uživatelům rádi předáme i zaslaný E-MAIL (možno zasílat na e-mailovou adresu socialni@socialnisluzbyct.cz nebo soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz).
Na recepci Domova pro seniory je možné zanechat BALÍČKY, které uživatelům také předáme.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Klienti terénní pečovatelské služby jsou povinni NOSIT ROUŠKU po celou dobu přítomnosti pečovatelky (s výjimkou situací, kdy rouška brání provedení úkonu péče). Pečovatelky jsou oprávněny tuto povinnost vyžadovat, a to v zájmu ochrany vlastního zdraví.
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Týdenní stacionář je prozatím v provozu bez omezení.
Jak vyplývá z dat zveřejněných na dnešní tiskové konferenci vlády, zdravotní a sociální služby patří k segmentům, kde onemocnění postihuje nejvíce osob. V našich zařízeních je situace prozatím dobrá, a za to patří veliké poděkování VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ORGANIZACE, kteří dodržují přísná opatření a vlastním odpovědným přístupem přispívají ke zvládnutí situace. Přesto, že se každým dnem zvyšuje fyzická a psychická zátěž, zaměstnanci trpělivě a statečně přijímají opatření a vyrovnávají se s komplikacemi například v podobě uzavřených škol nebo preventivních karantén kolegů. Hledají cesty, jak zachovat možnost chodit do práce a pomoct překonat další náročné období. Pouze díky takovým se nehroutí péče o ty, kteří ji potřebují. Všem svým kolegům a kolegyním za to opravdu velmi srdečně děkuji.
 
Veřejnost pak prosím, aby respektovala nejen vládní nařízení, ale současně i nás, kteří se dle svých nejlepších možností snažíme zabezpečit chod služeb a garantovat potřebnou péči.
Děkujeme za pochopení a za váš rozumný přístup. Můžeme vám slíbit, že děláme maximum, aby o vaše rodinné příslušníky bylo v našich službách postaráno co nejlépe!
 
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka

DOBRÁ ZPRÁVA🔊

Náš Domov pro seniory navázal spolupráci se společností Všeobecný lékař s. r. o., jejímž prostřednictvím je v našem zařízení od toho měsíce zajištěna pravidelná návštěvní lékařská služba.

Je nám ctí a potěšením představit Vám našeho spolupracujícího lékaře👨‍⚕️:

MUDr. DIMITRIS KAČARAS, Ph.D. je lékař s letitou praxí a obrovskými zkušenostmi, internista, praktický lékař, geriatr, pedagog, ještě nedávno primář Následné lůžkové péče – oddělení geriatrie, Lékař bez hranic, specialista na onemocnění páteře. A současně velmi milý a laskavý člověk, jehož profesní prioritou je pomáhat.

Pan doktor dochází do zařízení vždy ve ČTVRTEK, návštěvní služba probíhá v čase 9 – 14 hod., pro telefonické konzultace (pro rodiny našich uživatelů) je vymezen čas 13 – 14 hod.

Velmi nás těší, že se nám podařilo nastartovat spolupráci i v této obtížné době a za poměrně nepříznivých okolností, a věříme, že jsme udělali dobrý první krok k tomu, abychom postupně naplnili náš cíl, kterým je zajištění kvalitní, pravidelné a dostupné lékařské péče našim uživatelům.

Informace ze Sociálních služeb Česká Třebová (13. 10. 2020)

Na základě usnesení vlády č. 998 z 8. 10. 2020 platí v zařízení Domova pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV a s účinností od dnešního dne (usnesení vlády č. 1029 z 12. 10. 2020) platí pro uživatele Domova pro seniory ZÁKAZ VYCHÁZENÍ z objektu/areálu zařízení.

Obě usnesení umožňují výjimky, a to pro případy zvláštního zřetele hodné.
NÁVŠTEVY lze povolit u uživatelů služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ lze prolomit v situaci, kdy by takovým opatřením mělo dojít k vážnému ohrožení života a zdraví uživatelů. Uživatelům Domova pro seniory obecně nebude bráněno vycházet z objektu na zahradu či procházku kolem zařízení. Není však vhodné, aby se ve venkovních prostorách scházeli s návštěvami, které do objektu nemají přístup.

Pravidelně sledujeme zdravotní stav i psychické rozpoložení našich uživatelů a v případě jakékoliv mimořádné situace budeme kontaktovat rodinné příslušníky. Při udělování případných výjimek ze zákazu návštěv/zákazu vycházení se budeme řídit Doporučeným postupem MPSV č. 14/2020: případnou výjimku PÍSEMNĚ POTVRDÍ ředitelka ve spolupráci se sociální pracovnicí, lékařem a dalšími zaměstnanci (klíčový pracovník, aktivizační pracovník). Případné žádosti o výjimku směřujte k sociální pracovnici: Bc. Zuzana Šimková, DiS., socialni@socialnisluzbyct.cz, tel. 736 518 028 nebo 465 503 403.

V těchto dnech ovšem DOPORUČUJEME spíše telefonický kontakt, případně videohovor, a nebo e-mail, jehož doručení rádi zprostředkujeme.

 

Pro klienty terénní pečovatelské služby platí podle usnesení vlády č. 1028 z 12. 10. 2020 od dnešního dne POVINNOST NOSIT ROUŠKU, případně jinou ochranu dýchacích cest, a to po celou dobu přítomnosti pečovatelky (s výjimkou situací, kdy rouška brání provedení úkonu péče). Pečovatelky jsou oprávněny tuto povinnost vyžadovat, a to v zájmu ochrany vlastního zdraví.

 

Velmi vás prosíme, abyste respektovali nejen vládní nařízení, ale současně i nás, kteří se dle svých nejlepších možností snažíme zabezpečit chod služeb a garantovat potřebnou péči. Děkujeme za pochopení a za váš rozumný přístup. Můžeme vám slíbit, že děláme maximum, aby o seniory v našich službách bylo postaráno co nejlépe!