V Sociálních službách Česká Třebová je rušno 😊

Koncerty pod balkóny, výlety, zahradničení nebo oslava narozenin… to je jen ochutnávka z dění v našich Sociálních službách…

Karolína (koncert pod balkóny Domova pro seniory)
Jabkancové Šlapeto (koncert pod balkóny Domova pro seniory)
Nahonem (koncert pod balkóny Domu s pečovatelskou službou)
Výlet do Kulturního centra (seniorky z Domova pro seniory)
Máme rádi Českou Třebovou (kvíz pro uživatele a zaměstnance Domova pro seniory)
Sázení bylinek (Domov pro seniory)
Oslava narozenin (Týdenní stacionář)
Výlet do Litomyšle (Týdenní stacionář)

Bližší informace o veškerém dění najdete na našem facebooku: https://www.facebook.com/ssct.cz

AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVY (24. 06. 2021)

Na základě nově upraveného mimořádného opatření částečně měníme pravidla pro návštěvy v Domově pro seniory:
NOVĚ PLATÍ:
✅ PCR test je platný 7️⃣ dnů
✅ POC test (antigenní) je platný 7️⃣2️⃣ hodin
✅ osoby, které se testují vlastním samotestem, si ho provedou na recepci Domova pro seniory (Domov neposkytuje samotesty pro tento účel, je nezbytné mít svůj vlastní)
✅ během návštěvy již nejsou povinné rukavice
✅ rozšiřujeme možnost návštěv také na NEDĚLE (tedy návštěvy jsou možné ve dnech: pondělí, středa, pátek, sobota, neděle)
✅ návštěvy lze uskutečňovat vždy v čase 1️⃣3️⃣1️⃣8️⃣ hod.
STÁLE PLATÍ:
▶️ ochranná lhůta po prodělání onemocnění COVID-19 je 180 dní
▶️ očkované osoby mohou navštívit uživatele bez nutnosti testování po uplynutí 22 dnů od aplikace první dávky a do 90 dnů, pokud nebyla aplikována druhá dávka NEBO do 9 měsíců, pokud byla druhá dávka aplikována (v případě jednodávkového schématu (vakcína Johnson) platí lhůta 14 dnů po aplikaci až 9 měsíců)
▶️ děti do 15 let mohou přijít nad rámec povolených 2 osob bez omezení
▶️ stále platí REZERVAČNÍ SYSTÉM na recepci Domova pro seniory:
tel. 465 503 311 nebo 739 580 233
▶️ čestné prohlášení je k dispozici na recepci, popř. ho lze stáhnout zde
Vzhledem k době dovolených a hrozícímu šíření mutací onemocnění COVID-19 důrazně doporučujeme zvážit návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraničí a ponechat ji až po uplynutí nejméně 10 dnů po návratu.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte (viz sekce Kontakty)

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY

Už si ani netroufáme počítat, kolikátou aktualizaci pravidel jsme byli nuceni provést, nicméně změna je život… a tentokrát se mění lhůty…
 
Ochranná lhůta pro prodělání onemocnění COVID se prodloužila na 1️⃣8️⃣0️⃣ dnů. Lhůta se počítá od 1. pozitivního testu (PCR nebo POC). Pokud jste v této ochranné lhůtě a doložíte o tom lékařské potvrzení, při vstupu do DS po Vás nebude vyžadován test.
 
Očkované osoby jsou v ochranné lhůtě 9 měsíců po aplikaci.
Pokud jste očkovaní jednodávkovou vakcínou, běží ochranná lhůta od 15. dne po aplikaci.
Pokud jste očkovaní dvoudávkovou vakcínou, začíná ochranná lhůtě běžet 23. den po aplikaci první dávky, a končí 90. den (pokud do té doby nedostanete druhou dávku), nebo uplynutím 9 měsíců (pokud je vám aplikována i druhá dávka).
V této ochranné lhůtě se také netestuje, stačí doložit potvrzení o očkování.
 
Zdá se vám to složité? Nám taky… ale v tomto smyslu mluví usnesení vlády z 21. 5. 2021.
 
REZERVAČNÍ SYSTÉM pro návštěvy zůstává nadále v platnosti, rezervace provádějte na recepci Domova pro seniory (tel. 465 503 311 nebo 739 580 233, případně osobně, a to každý den od 7 do 12 hodin). Pro návštěvy jsou povinné respirátory a rukavice, časové omezení 60 minut a max. 2 osoby/1 uživatel (s výjimkou dětí do 15 let, ty mohou přijít nad rámec tohoto omezení).
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

❗❗ POZOR – ZMĚNA REZERVAČNÍHO SYSTÉMU NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Od tohoto týdne spravují rezervační systém návštěv v Domově pro seniory zaměstnankyně RECEPCE.
 
Rezervaci návštěvy provádějte osobně na recepci nebo na tel. čísle
7️⃣3️⃣9️⃣ 5️⃣8️⃣0️⃣ 2️⃣3️⃣3️⃣,
a to každý den (vč. víkendu) od 7 do 12 hodin.
Na stejném čísle, prosíme, hlaste i případné dovolené či vycházky uživatelů.
 
Návštěvní dny rozšiřujeme o pátek, tedy návštěvu lze uskutečnit ve dnech PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK, SOBOTA, vždy v čase od 13 do 16 hod.
 
Nad rámec 2 osob/uživatel mohou přijít i děti do 15 let (včetně), a to bez omezení.
Děti do 2 let nemusí mít ochranu dýchacích cest (přesto ji doporučujeme).
Děti ve věku 2 – 15 let nemusí mít respirátor, k ochranně dýchacích cest postačí jiný prostředek (např. rouška). Ochrana dýchacích cest je ale v této věkové skupině povinná.
Děti se při návštěvě netestují.
 
Osoby starší 15 let si návštěvu již musí rezervovat a jsou povinny nosit respirátor.
 
Těšíme se s vámi na viděnou!
Tým Ježíškových vnoučat spustil krátkodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu „Příběhy pečujících“. Jeho cílem je ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty. Hledají se příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají se ti, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ti, pro které je jejich práce posláním.
mohou rodiny či přátelé našich seniorů vyprávět svůj příběh s pečujícími v českotřebovském Domově pro seniory.

Formulář na uvedeném odkazu je otevřen do konce měsíce května.
Společně s týmem Ježíškových vnoučat děkujeme i my, pokud si najdete čas a napíšete příběh pečovatele/pečovatelky, který/á může být inspirací ostatním. Dobrých zpráv a příběhů s dobrým koncem není nikdy dost…