‼️ HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU ‼️

Do našich řad přijmeme následující kolegyně a kolegy:

💊 praktická sestra (informace zde)
🛌 pracovník/pracovnice přímé obslužné péče (informace zde)
🧹 uklízečka (informace zde)

Bližší informace v přiložených dokumentech a na následujících telefonních číslech:
pro praktické sestry: 739 344 576 nebo 465 503 400 (Dagmar Drvoštěpová)
pro pracovníky/pracovnice přímé obslužné péče: 736 518 028 nebo 465 503 440 (Bc. Zuzana Venclová, DiS.)
pro uklízečky: 739 622 221 (Roman Škeřík)

Těšíme se na spolupráci!

😷POVINNOST NOSIT ROUŠKY OPĚT I PRO NÁVŠTĚVY‼

OD 16. 7. 2020 PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY OPĚT I PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY/TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
 
Opět se zhoršující epidemiologická situace (zejména nárůst počtu ohnisek, výskyt nemoci COVID v zařízeních sociálních služeb (mj. i ve svitavském DPS)) a současně nezodpovědný přístup některých osob vstupujících do zařízení (nepravdivé čestné prohlášení) vede k tomu, že je nutno opět zpřísnit opatření týkající se návštěv v pobytových službách.
 
Proto, prosím, respektujte, že od zítřka je opět každý, kdo přichází do zařízení, povinen nosit roušku a mít ji nasazenou po celou dobu pobytu v zařízení.
Bližší odůvodnění zde
 
Věříme, že chápete nutnost opatření – je to v zájmu ochrany zdraví našich seniorů i klientů Týdenního stacionáře. Prosíme tedy o odpovědný přístup vás všech!

‼ PRO NÁVŠTĚVNÍKY POBYTOVÝCH SLUŽEB, KTEŘÍ SE VRACÍ ZE ZAHRANIČNÍCH DOVOLENÝCH ‼

Znovu připomínáme, že součástí návštěvy v Domově pro seniory/Týdenním stacionáři je i vyplnění čestného prohlášení, kde návštěvník prohlašuje, že mj. v uplynulých třech týdnech nepobýval v zahraničí…
Proto prosíme, pokud i letos jedete na dovolenou do zahraničí, RESPEKTUJTE ZÁKAZ NÁVŠTĚVY v zařízení Domova pro seniory po dobu alespoň 14 dnů.
Součástí čestného prohlášení je i to, že je návštěvníkům známo, že uvedením nepravdivých skutečností mohou vážně ohrozit zdraví i život uživatelů sociální služby.
SNAD NEŽÁDÁME TAK MOC, KDYŽ CHCEME, ABY SE I OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ CHOVALY OHLEDUPLNĚ A ODPOVĚDNĚ TAK, JAKO SE CHOVÁME MY V ZÁJMU OCHRANY NAŠICH UŽIVATELŮ!