INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY

Už si ani netroufáme počítat, kolikátou aktualizaci pravidel jsme byli nuceni provést, nicméně změna je život… a tentokrát se mění lhůty…
 
Ochranná lhůta pro prodělání onemocnění COVID se prodloužila na 1️⃣8️⃣0️⃣ dnů. Lhůta se počítá od 1. pozitivního testu (PCR nebo POC). Pokud jste v této ochranné lhůtě a doložíte o tom lékařské potvrzení, při vstupu do DS po Vás nebude vyžadován test.
 
Očkované osoby jsou v ochranné lhůtě 9 měsíců po aplikaci.
Pokud jste očkovaní jednodávkovou vakcínou, běží ochranná lhůta od 15. dne po aplikaci.
Pokud jste očkovaní dvoudávkovou vakcínou, začíná ochranná lhůtě běžet 23. den po aplikaci první dávky, a končí 90. den (pokud do té doby nedostanete druhou dávku), nebo uplynutím 9 měsíců (pokud je vám aplikována i druhá dávka).
V této ochranné lhůtě se také netestuje, stačí doložit potvrzení o očkování.
 
Zdá se vám to složité? Nám taky… ale v tomto smyslu mluví usnesení vlády z 21. 5. 2021.
 
REZERVAČNÍ SYSTÉM pro návštěvy zůstává nadále v platnosti, rezervace provádějte na recepci Domova pro seniory (tel. 465 503 311 nebo 739 580 233, případně osobně, a to každý den od 7 do 12 hodin). Pro návštěvy jsou povinné respirátory a rukavice, časové omezení 60 minut a max. 2 osoby/1 uživatel (s výjimkou dětí do 15 let, ty mohou přijít nad rámec tohoto omezení).
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!