ÚVOD

‼️ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO NÁVŠTĚVY‼️
S účinností od středy 27. května jsou návštěvy dovoleny v čase 10 – 19 hod.
 
Současně prosíme, abyste dodržovali následující pokyny:
 • noste roušky v celém objektu Domova pro seniory
 • dezinfikujte si ruce
 • dodržujte odstupy min. 2 m od jiných osob
 • neprocházejte se po chodbách; k návštěvám využijte pokoje, kulturní místnosti, bufet nebo venkovní prostory zařízení
 • nenoste čerstvé potraviny (všechny balíčky pro uživatele dezinfikujeme)
 • návštěvy jsou dovoleny v max. počtu 2 osoby/1 uživatel
Prosíme, dodržujte uvedená opatření, chovejte se ukázněně a odpovědně!
Jen tak pomůžete zajistit ochranu zdraví našich uživatelů a vašich blízkých!

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELKY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ
NA PRAHU ROZVOLŇOVÁNÍ

 
Skončil nouzový stav a s ním končí i celá řada opatření, která nám v uplynulých měsících změnila život, osobní i pracovní… Epidemiologická situace má příznivý vývoj a nás čeká fáze rozvolňování a postupný návrat k normálnímu, nebo alespoň k normálnějšímu, fungování. Zítra bude obnoven provoz Týdenního stacionáře a Domov pro seniory se otevře návštěvám. A to je chvíle, kdy bych se ráda ohlédla za uplynulými třemi měsíci, které pro naše Sociální služby Česká Třebová znamenaly obrovskou zkoušku… Zkoušku toho, co zvládneme a vydržíme, zkoušku loajality, solidarity, zkoušku lidskosti. Byť stále s velikou mírou opatrnosti, ale troufám si říct: ANO, PRVNÍ FÁZI JSME ZVLÁDLI💪 Nikdo neonemocněl (v řadách zaměstnanců ani uživatelů a klientů), chod služeb nezkolaboval, péči jsme zajistili všem, kteří ji potřebovali, a je to zásluhou úplně každého, kdo k této nové situaci přistupoval zodpovědně, obětavě a s vědomím toho, že je našich služeb potřeba. Každému v naší příspěvkové organizaci, kdo jakoukoliv měrou přispěl ke zvládnutí první fáze, patří mé velké a srdečné DÍKY!
 
Pro nás všechny to byla nová situace, se kterou jsme se učili vyrovnat. Myslím, že jsme se s tím vypořádali opravdu dobře, ale mimo jiné proto, že jsme na to nebyli sami.
Ráda bych v tuto chvíli vyjádřila své upřímné poděkování:

• ještě jednou VŠEM ZAMĚSTNANCŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, kteří vydrželi pracovat během velmi náročného období a kteří ukázali, že jim na našich seniorech, kteří nás teď potřebovali víc než kdykoliv předtím, opravdu záleží; navíc děkuji těm, kterým okolnosti umožňovaly zapsat se na seznam pro případ izolace zařízení, a oni se zapsali… bylo nás celkem 46, což byla více než polovina aktivních zaměstnanců;
• RODINÁM našich zaměstnanců… partnerům/partnerkám, rodičům a dalším, kteří se starali o chod domácností a o děti, abychom my mohli pracovat se stoprocentním nasazením… Vím, že to pro ně nebylo jednoduché, ale naši nejbližší ukázali obrovskou míru pochopení s naší profesí a já si toho opravdu velmi vážím;
• svému KRIZOVÉMU TÝMU za spolupráci, nápady a konstruktivní porady, díky kterým jsme měli aktuální plány pro každou situaci a byli jsme připraveni;
• našim UŽIVATELŮM v Domově pro seniory za jejich pochopení, trpělivost a ukázněnost při respektování vnitřních opatření, a za to, že všechna omezení vydrželi;
• KLIENTŮM naší Pečovatelské služby za vstřícnost a pochopení preventivních postupů;
• UŽIVATELŮM našeho Týdenního stacionáře a jejich rodinám za to, že to doma zvládli;
• RODINÁM našich uživatelů a klientů za podporu a toleranci nastavených omezení;
• všem ŠVADLENKÁM (bez rozdílu pohlaví 😊) za to, že naše zařízení během velmi krátké chvíle vybavili/y rouškami a pomohli/y nám tak přispět ke zvýšení ochrany nás i našich uživatelů a klientů; každá rouška má váš rukopis a jejich nošením si každý den připomínáme vaši práci a projev solidarity, s jakým jsme se dosud nesetkali;
• všem DÁRCŮM za věcné dary, potraviny a další podporu;
• našemu ZŘIZOVATELI, Městu Česká Třebová, za zájem o dění v našich službách, za podporu a připravenost pomoci;
• ASOCIACI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za metodické vedení a srozumitelné zpracování všech důležitých podkladů, a jmenovitě jejímu prezidentovi, Ing. Jiřímu Horeckému, za pravidelné zasílání informací a jeho nasazení nejen v době pandemie; současně také všem partnerům APSS ČR za pomoc a podporu;
• KRAJSKÉMU ÚŘADU PARDUBICKÉHO KRAJE za informace a za zprostředkování státní pomoci při dodávání osobních ochranných pomůcek;
• ŘEDITELŮM českotřebovských příspěvkových organizací za podanou pomocnou ruku;
• HUDEBNÍKŮM, kteří nám přišli zahrát a zazpívat do oken a pod balkóny;
• a ÚPLNĚ KAŽDÉMU, kdo v této náročné době pomáhal… nejen Sociálním službám Česká Třebová.

Je ale potřeba si uvědomit, že další práce je před námi. Řečeno sportovní terminologií: vedeme 1:0, ale zápas pokračuje. Bude to ještě dlouho trvat, než koronavirus dostane totální K.O.
Kolektivní odpovědnost je teď střídána odpovědností individuální. Teď už musí úplně každý přijmout fakt, že je sám zodpovědný za to, jak se bude chovat, zda bude dodržovat nařízená opatření a do jaké míry bude přispívat k prevenci dalšího šíření nákazy. Prosím, aby každý přispěl svým odpovědným chováním k tomu, že i nadále se nám bude dařit zajistit pro naše klienty a uživatele ochranu a bezpečí.
 
Ještě jednou všem děkuji za spolupráci a za to, že jsme toto náročné období ustáli. Byla to velká lekce, měli jsme si něco uvědomit, něco se naučit… a já pevně věřím, že si z toho něco dobrého každý z nás odnese. Přeji vám všem do dalších dnů a týdnů hlavně pevné zdraví, ale současně i sílu a energii čelit další etapě vypořádávání se s koronavirem. Buďte i nadále ostražití, opatrní a dávejte na sebe pozor. A pokud bychom v budoucnu přece jenom museli koronaviru čelit znovu, pak věřím, že jsme připraveni a zvládneme to zase!
 
S úctou
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
ředitelka

🛑OMEZENÍ PARKOVÁNÍ U DOMOVA PRO SENIORY

Po dobu stavebních prací na akci „Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“ NENÍ MOŽNÉ PARKOVAT na bočním parkovišti (podél budovy A) ani podél řeky (pod „krčkem“). Omezení je platné do odvolání (po dobu stavebních prací).

Současně probíhá také oprava mostu na Zámostí a ul. Podbranská. Také tyto práce vyžadují změnu v organizaci dopravy a s tím související omezení parkování na komunikacích v okolí Domova pro seniory. Vyznačení dopravních omezení:

Návštěvníci Domova pro seniory jsou povinni dbát stanovených omezení a současně dbát zvýšené opatrnosti své i uživatelů sociální služby. Je zakázáno pohybovat se v prostoru staveniště.


‼️PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 25. KVĚTNA 2020
Přinášíme stručný přehled pravidel pro návštěvy Domova pro seniory a Týdenního stacionáře. Detaily naleznete v Opatření ředitelky č. Op 1/2020 (plné znění níže na této stránce)

PROSÍME, RESPEKTUJTE PŘIJATÁ OPATŘENÍ! ☝️
Jen tak můžeme zabezpečit ochranu zařízení a našich uživatelů v průběhu rozvolňování.

Kromě povinností uvedených v přehledu dále DOPORUČUJEME:
– nedonášet uživatelům sociálních služeb potraviny
– využívat pro návštěvu venkovní prostory zařízení (zahrada, terasa)
– délku návštěvy přizpůsobit aktuálním okolnostem

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU😊

 


Pravidla pro návštěvy v pobytových zařízeních najdete zde
Prosíme, abyste pravidla důsledně respektovali. Během koronavirové krize jsme dělali maximum pro to, abychom naše zařízení a jejich uživatele ochránili… tak ať naše práce nevyjde naprázdno😉
Děkujeme, že nám dodržováním pravidel pomůžete zajistit bezpečí našich uživatelů v Domově pro seniory i Týdenním stacionáři.


‼ V souladu s aktualizovaným plánem uvolňování opatření v sociálních službách 25. KVĚTNA OBNOVUJEME PROVOZ TÝDENNÍHO STACIONÁŘE A DOMOV PRO SENIORY SE OTEVŘE NÁVŠTĚVÁM (nedojde-li k zásadní změně epidemiologické situace).

Zde na našich webových stránkách a na našem FB budou příští týden uvedeny bližší informace k opatřením přijatým v souvislosti se znovuobnovením provozu a návštěv. Prosíme již teď, abyste přijatá opatření respektovali!

OPĚT PŘIJÍMÁME BALÍČKY PRO UŽIVATELE DOMOVA PRO SENIORY📦
Prosíme, dodržujte tato pravidla:
 • doručujte pouze věci nezbytné osobní potřeby
 • potraviny musí být trvanlivé, zabalené v originálním obale (nenoste bábovky, ovoce a další věci, které nelze dezinfikovat)
 • každá předaná věc musí být zabalená a předaná v obale, který je možné dezinfikovat
Dopisy budou zůstávat před předáním 2 dny na recepci, ostatní věci po vydezinfikování předáme uživatelům ihned.
 
DĚKUJEME, že dodržováním pravidel pomáháte chránit naše seniory!

DĚKUJEME
všem hudebníkům, kteří nám přicházejí dělat radost hraním do oken a pod balkóny…

V Domově pro seniory vystoupili učitelé ze ZUŠ Jar. Kociana v Ústí nad Orlicí, českotřebovská studentská kapela 375 m n. m. a naši tradiční umělci a přátelé Petr Kolumbus Skalický a Láďa Zoubek.
Fotografie z akcí najdete na našem Facebooku (www.facebook.com/ssct.cz).

V parčíku u Domu s pečovatelskou službou proběhnou hned dva koncerty v úterý 5. května 2020. V 11 hod. vystoupí profesionální hudebník (jméno bude upřesněno) v rámci iniciativy „#hrajemedooken“ a od 15.30 hod. vystoupí kapela Nahonem.

Děkujeme, že nám přicházíte dělat radost a pomáháte nám toto složité období překonat!

#spolecnetozvladneme


Vážení rodinní příslušníci,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše klienty, stejně jako pro Vás, jejich blízké, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, společnost Philip Morris ČR a.s. ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Nadací Charty 77 spustila, za přispění dalších partnerů (Mall.cz, Vodafone a deník BLESK), unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhují naše pracovnice a je v provozu denně od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download).  Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je 775 897 350.

Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledá Vašeho blízkého a bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Popřípadě kontaktujte naše pracovnice na tel. čísle 465 503 403 nebo 465 503 440 a dohodněte si termín videohovoru.

Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.


Napište dopis 
Otevíráme opět možnost napsat Vašim rodinným příslušníkům dopis od srdce… Jistě je v této obtížné době potěší, že na ně myslíte!
Dopisy a pohlednice můžete posílat na adresu:
Domov pro seniory Česká Třebová
Bezděkov 918
560 02 Česká Třebová
Příchozí psaní nejdříve necháme 2 dny mimo dosah klientů (kdyby na nich byly nějaké viry, za tuto dobu by měly zahynout), následně předáme adresátům.


DĚKUJEME…

Díky dobrým duším z Pekařství Sázava jsme mohli dovybavit každého zaměstnance Sociálních služeb vlastním štítem…

A díky iniciativě společnosti DATART máme v Domově pro seniory nový set pračky se sušičkou… třeba na praní látkových roušek od dobrovolníků 😊

Štíty z Pekařství Sázava
Pračka se sušičkou od společnosti Datart

 

 

 

 

 

 


Proti koronaviru bojujeme všemi dostupnými prostředky… i těmi virtuálními 😃Proto se připojujeme i my s provedením „Corona dance“ 🤩Podívejte se tady: https://youtu.be/_dfDj6Qlo4Q

A nezapomeňte:

1. Drž si odstup!
2. Myj si ruce!
3. Nedotýkej se obličeje!
a 4. Zatancuj si 😊


Informace (15. 04. 2020)
Přinášíme stručnou rekapitulaci přijatých opatření a postupů v rámci naší příspěvkové organizace:

 • komunikujeme se zřizovatelem, krajským úřadem, místně příslušnou hygienickou stanicí a dalšími subjekty, monitorujeme situaci (zejm. přijatá opatření vlády a ministerstev) a podle ní postupujeme, a to v souladu s přijatým preventivním plánem
  • pro případ nákazy v zařízení a nebo u klientů terénní pečovatelské služby máme připravený krizový plán (vč. zajištění nezbytných lůžek izolace podle nařízení Ministerstva zdravotnictví)
 • nadále zůstává v platnosti zákaz návštěv a vstupu cizích osob a také zákaz vycházení uživatelů mimo objekt Domova pro seniory
 • nepřijímáme/nepředáváme žádné balíčky pro uživatele Domova pro seniory
  • potřeby uživatelů zjišťujeme a nezbytné věci obstarává personál zařízení
 • nepřijímáme nové uživatele do Domova pro seniory ani nové klienty terénní pečovatelské služby
 • služba Týdenního stacionáře není poskytována, a to až do odvolání
 • kontaktní osoby v Domově pro seniory: 
  sociální pracovnice (465 503 403, 465 503 440, 736 518 028, (socialni@socialnisluzbyct.cz, soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz)
  a aktivizační pracovnice (465 503 402, 739 580 232, socialni-aktivizacni@socialnisluzbyct.cz, aktivizacni-ct@socialnisluzbyct.cz ),
  které zprostředkují:

  • informace o stavu vašich blízkých
  • seznam potřebných věcí, které je třeba zajistit pro uživatele
  • uskutečnění videohovoru
  • předání pozdravů zaslaných e-mailem
 • kontaktní osoby pro terénní Pečovatelskou službu: 
  vedoucí (465 503 511, 436 520 001, pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz)
  sociální pracovnice (465 503 510, 604 308 872, pec.sluzba.socialni@socialnisluzbyct.cz)
 • kontaktní osoba pro partnery, veřejnost a média:
  ředitelka (465 503 456, 603 814 293, reditelka@socialnisluzbyct.cz)
 • nově najdete naši stránku i na facebooku: Sociální služby Česká Třebová
  https://www.facebook.com/ssct.cz/

Děkujeme za pochopení a spolupráci v tomto náročném období a držme si navzájem palce, aby bylo brzy lépe🍀


DĚKUJEME…

… komunitě „Tiskne celé Svitavsko,“ která nám dodala ochranné štíty pro personál… 👍🤩

Více informací najdete na stránkách projektu (http://tisknecelesvitavsko.cz)

 


DĚKUJEME…
dětem ze ZŠ Habrmanova za to, že si udělaly čas a napsaly našim seniorům a seniorkám krásné dopisy 📝
Všichni obeslaní měli velikou radost! Jste šikulky 😊

   VELIKONOČNÍ VÝZVA 🐣

V pátek 3. dubna vyhlásily aktivizační pracovnice pro uživatele i zaměstnance Domova pro seniory tipovací soutěž:
Kolik vajíček jsme nasypaly do láhve? “
Správnou odpověď – 34 vajíček – netrefil nikdo, a tak porota shovívavě uznala jako vítězné i nejbližší tipy, 33 nebo 35 vajíček 🙂

Vítězky soutěže z řad personálu

Vítězky mezi uživateli

Všechny vítězky obdržely sladkou odměnu a my jim srdečně gratulujeme!🎉


DĚKUJEME!
Srdečně děkujeme všem, kteří naše Sociální služby podporují dodávkami osobních ochranných pomůcek a zásob!

V současné době máme k dispozici zhruba 1 800 ks šitých roušek od třebovských švadlenek, dobrovolníků a zaměstnanců zařízení, navíc někteří dárci darovali i roušky jednorázové.

 


„Moje rouška chrání Tebe, Tvoje zase mě“

Děkujeme tedy touto cestou následujícím osobám a organizacím:
Paní Jindrová
Paní Burešová
Paní Jansová
Paní Šilarová
Paní Čermáková
Paní Kavická
Paní Skalická
Paní Štiková
Paní Svobodová
Paní Havránková
Paní Adamcová
Paní Tomšová
Paní Sirová
Paní Špičáková
Petra Frimlová
Nicol Horáková
Jarmila Šafaříková
Hana Matějíčková s rodinou
Jana Jílková
Eva Jiroušková
Martina Pěkníková
Jiřina Dlouhá s maminkou
Miroslava Petrová
Lucie Frémundová
Klára Peroutková
Andrea Peroutková
Aleš Spirman
Petr Skopal
Petr Šmíd s manželkou
Jiří Kříž
MUDr. Jiří Vápeník
Martina Slavíková
Radek Mrštný
Dáša Enochová
Kristýna Morkesová
rodina uživatelky paní Beranové
rodina uživatelky paní Peterková
rodina uživatelky paní Vašinové
rodina uživatelky paní Glaserové

Město Česká Třebová
Společnost ADRA Česká Třebová
JUNÁK – středisko Javor Česká Třebová
TRIMAS, s. r. o. Lanškroun

Za ochranné štíty děkujeme zřizovateli, který nám je zajistil ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední školou technickou Česká Třebová, a panu Heverovi!

Omlouváme se, pokud jsme někoho opomenuli nebo někomu spletli jméno. Někteří dárci si navíc přáli zůstat v anonymitě. Ale všem, opravdu všem, patří naše srdečné a veliké DÍKY!!!

Předání daru v rámci projektu „Hudební divadlo Karlín“

S poděkováním se připojuje také naše kuchyň 🙂

Martina Tomková
(Šicí dílna a čalounictví Česká Třebová)
ZŠ Nádražní Česká Třebová
Hudební divadlo Karlín


Nenecháváme nic náhodě a poctivě se připravujeme na to, co může nastat…

 

K tomu patří i instruktáž k používání osobních ochranných prostředků…
Děkujeme našim zdravotním sestrám za ukázku a výklad 🙂
Děláme maximum… a držíme si palce, aby ukázka mohla zůstat jen v rovině teoretické!

 


Dovolujeme si Vás upozornit na omezení spojená s realizací akce
„Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku.“

!!! Po dobu stavebních prací nebude umožněno parkování na bočním parkovišti ani podél řeky (pod „krčkem“) !!!

Omezení je platné od 26. února 2020 do odvolání (dle informace zhotovitele cca 6 – 8 měsíců).

Současně, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti a nepohybujte se v prostoru staveniště.