📢‼️ POZOR!! INFORMACE K OMEZENÍM SOUVISEJÍCÍM S REKONSTRUKCÍ BALKONŮ

Dovolujeme si vás upozornit, že tak, jak bylo plánováno, bude provedena druhá etapa rekonstrukce balkonů na budově A.

Práce budou zahájeny 1️⃣3️⃣. 6️⃣., rekonstrukci bude provádět firma ISOTEP. Rekonstrukce bude probíhat na všech třech patrech.

V první fázi bude postaveno lešení, ve druhé fázi bude odstraněna dlažba a na to budou navazovat další práce. Délka celé akce bude závislá na výsledcích zkušebních sond, které ukáží kvalitu podkladového betonu a rozsah nutného odstranění původní dlažby.

Provedení rekonstrukce je nezbytné z důvodu bezpečnosti provozu budovy a zajištění bezpečí obyvatel samotných.

Práce budou zejména ve fázi odstraňování dlažby spojeny s hlukem a zvýšenou prašností. PROSÍME O SHOVÍVAVOST BĚHEM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ.

DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI POHYBU V OKOLÍ BUDOVY DOMOVA!

Děkujeme za pochopení!