✏️ DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY A BLÍZKÉ OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ

Dovolujeme si požádat rodinné příslušníky a blízké obyvatel Domova pro seniory o vyplnění anonymního dotazníku spokojenosti.
Dotazníky jsou k dispozici na recepci, na každé pracovně přímé obslužné péče, u aktivizačních a sociálních pracovnic. Je možné se také obrátit na sociální pracovnici paní Bc. Zuzanu Šimkovou, DiS. (tel.: 465 503 403, e-mail: socialni@socialnisluzbyct.cz) a dotazník obdržet prostřednictvím e-mailu.

Vyplněný dotazník lze vhazovat do boxu na recepci nebo do schránek určených pro podněty, připomínky a pochvaly nacházejících se na chodbě v každém patře Domova.

Vyplněný dotazník odevzdávejte, prosím, na již zmíněná místa, a to nejpozději do 29. 2. 2024. Děkujeme 🙂