📢 V TÝDNU OD 14. ÚNORA OBNOVUJEME NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY 📢


Od příštího týdne je znovu možné navštěvovat seniory v našem Domově. V následujícím týdnu se návštěvy uskuteční ve STŘEDU 16. 2. a v SOBOTU 19. 2.

Od následujícího týdne (od 21. 2.) budou návštěvy probíhat vždy v pondělí, ve středu a v sobotu.
Pravidla zůstávají stejná jako před uzavřením DS, tedy:
* čas 13 – 17 hod.
* nutno provést rezervaci (recepce, tel. číslo 465 503 311 nebo 739 580 233)
* max. 2 dospělé osoby/1 uživatel* povinnost nosit respirátor po celou dobu návštěvy
* povinnost prokázat se očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání onemocnění COVID v uplynulých 180 dnech; nemůže-li se osoba takto prokázat, je povinna podrobit se testu přímo v DS (cena testu 150 Kč)

Ačkoliv obecně dochází k rozvolňování opatření, v našem Domově se stále řídíme mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 14597/2021-5/MIN/KAN, které ukládá návštěvám buď doložit očkovací certifikát nebo potvrzení o prodělaném onemocnění, či se podrobit testu. Současně dává mimořádné opatření možnost poskytovatelům upravit si podmínky odlišně (rozumějte přísněji) od tohoto opatření, tzn. že je zcela v pořádku zachování rezervačního systému i omezení počtu osob či času. V kontextu ochrany seniorů v zařízeních je také předpokládáno, že zájmem samotných osob, které návštěvu vykonávají, je snaha co nejméně ohrozit zdraví klientů ubytovaných v zařízeních sociálních služeb, a tedy sami ze své vlastní vůle budou postupovat tak, aby to bylo co nejbezpečnější a riziko ohrožení zdraví svého blízkého co nejnižší.

Bude-li se epidemiologická situace zlepšovat, pochopitelně i my přikročíme k rozvolňování opatření a pravidel v Domově pro seniory. V tuto chvíli vás však ještě stále žádáme, abyste respektovali nastavené podmínky návštěv, jejichž cílem je ochránit nejrizikovější skupinu obyvatel při současném zachování možnosti sociální kontaktu s blízkými.
Děkujeme za pochopení!

Může jít o obrázek 1 osobě a indoor