AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD PONDĚLÍ 08. 11. 2021

Vzhledem k opět se zhoršující situaci s onemocněním COVID-19 jsme nuceni upravit opatření vztahující se k návštěvám v Domově pro seniory.

S platností od pondělí 08. 11. 2021 platí následující pravidla pro návštěvy:

POVINNOSTI:

 • návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, čas 13 – 17 hodin
 • 10 návštěv/1 hodina
 • 1 návštěva k 1 uživateli: 2 dospělí (+ děti)
 • povinnost rezervovat si návštěvu na recepci Domova pro seniory
  tel. 465 503 311, 739 580 233
 • povinnost návštěv prokazovat bezinfekčnost:
  • vstup je povolen pouze s platným certifikátem o očkování, potvrzením lékaře o prodělání onemocnění (od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a osobě byla ukončena povinná izolace) nebo s platným testem (PCR platný 3 dny, POC platný 24 hodin, vlastní samotest provedený na recepci Domova pro seniory na náklady návštěvníka)
  • děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí, děti od 12 do 18 let jsou povinny bezinfekčnost prokázat
 • po celou dobu návštěvy platí povinnost nosit respirátor ve všech prostorech zařízení Domova pro seniory (včetně pokojů uživatelů) a povinnost dezinfekce rukou

  DOPORUČENÍ – ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY:
 • se s uživateli zdržovaly na pokojích a minimalizovaly pohyb po zařízení
 • se vyhnuly neohlášeným (nerezervovaným) návštěvám před budovou či mimo prostory zařízení
 • omezily krátkodobé pobyty uživatelů mimo zařízení Domova pro seniory (např. doma nebo v restauraci)
 • uváděly pravdivé údaje o svém zdravotním stavu a o případných kontaktech s COVID pozitivními osobami

Do zařízení nebude umožněn vstup osobám, které budou vykazovat zjevné příznaky respiračního onemocnění (a to vč. zvýšené tělesné teploty).

Rádi bychom i přes zhoršující se epidemiologickou situaci zachovali možnost návštěv uživatelů v našem Domově pro seniory, a to co nejdéle. Proto prosíme všechny, kteří přicházejí do zařízení, aby respektovali nastavená opatření (a to i v případě, že s nimi nesouhlasí). Zákaz návštěv, který se opět začíná v regionu uplatňovat, je krajní řešení, k němuž budeme přistupovat v případě, že nastavená opatření nebudou stačit, případně nebudou dodržována.

Dále platí možnost sjednat si videohovor, a to na tel. čísle 733 154 266 (Lucie Rolečková).

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA SPOLUPRÁCI!