INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Upozorňujeme na zkrácenou platnost antigenních POC testů i testů PCR, a to s účinností od dnešního dne (1. 11. 2021).
 
Nově platí:
platnost POC testu (antigenní): 24 hodin
platnost PCR testu: 3 dny
 
Tyto lhůty jsme povinni respektovat i my v zařízení Domova pro seniory. Prosíme návštěvy, aby s tím počítaly.
 
Děkujeme za pochopení.