😷POVINNOST NOSIT ROUŠKY OPĚT I PRO NÁVŠTĚVY‼

OD 16. 7. 2020 PLATÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY OPĚT I PRO NÁVŠTĚVY DOMOVA PRO SENIORY/TÝDENNÍHO STACIONÁŘE
 
Opět se zhoršující epidemiologická situace (zejména nárůst počtu ohnisek, výskyt nemoci COVID v zařízeních sociálních služeb (mj. i ve svitavském DPS)) a současně nezodpovědný přístup některých osob vstupujících do zařízení (nepravdivé čestné prohlášení) vede k tomu, že je nutno opět zpřísnit opatření týkající se návštěv v pobytových službách.
 
Proto, prosím, respektujte, že od zítřka je opět každý, kdo přichází do zařízení, povinen nosit roušku a mít ji nasazenou po celou dobu pobytu v zařízení.
Bližší odůvodnění zde
 
Věříme, že chápete nutnost opatření – je to v zájmu ochrany zdraví našich seniorů i klientů Týdenního stacionáře. Prosíme tedy o odpovědný přístup vás všech!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.