PALIATIVNÍ PÉČE

Domov pro seniory Česká Třebová poskytuje svým uživatelům základní činnosti (poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí) v kontextu paliativní péče.

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života našich uživatelů a jejich rodin v situaci, kdy uživatel čelí chronickému, nevyléčitelnému či jinému život ohrožujícímu onemocnění. Cílem paliativní péče je podporovat kvalitu života našeho uživatele až do jeho samotného závěru, současně zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat důstojnost uživatele a poskytnout podporu jeho blízkým. Paliativní péče nemá za cíl urychlovat ani oddalovat smrt, cílem je podpora kvality života ve smyslu řešení zdravotních, ale i psychických, sociálních a spirituálních obtíží, a může tak být poskytována zároveň s kurativní (na vyléčení zaměřenou) péčí.

Cílem Domova pro seniory Česká Třebová je zajistit a poskytovat péči odpovídající požadavkům a přáním uživatelů na kvalitní život, a to až do jeho samotného konce. Náš Domov má edukovaný personál a vybavení potřebné k tomu, aby mohl poskytnout odpovídající paliativní péči a současně aby umožnil uživateli odejít tak, jak si bude přát… ve známém prostředí, kde se bude cítit jako doma, bez bolesti, klidně a důstojně.