Tým Ježíškových vnoučat spustil krátkodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu „Příběhy pečujících“. Jeho cílem je ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty. Hledají se příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledají se ti, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ti, pro které je jejich práce posláním.
mohou rodiny či přátelé našich seniorů vyprávět svůj příběh s pečujícími v českotřebovském Domově pro seniory.

Formulář na uvedeném odkazu je otevřen do konce měsíce května.
Společně s týmem Ježíškových vnoučat děkujeme i my, pokud si najdete čas a napíšete příběh pečovatele/pečovatelky, který/á může být inspirací ostatním. Dobrých zpráv a příběhů s dobrým koncem není nikdy dost…

STARÁTE SE O NĚKOHO SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM? MY VÁM S TÍM POMŮŽEME! 🤝

🔊 TÝDENNÍ STACIONÁŘ PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY!
Naší cílovou skupinou jsou osoby s tělesným a/nebo mentálním onemocněním ve věku od 16-64 let. Hlavním posláním je vést uživatele k co největší míře nezávislosti na pomoci druhé osoby a podpora v možnostech vést běžný způsob života.
Službu poskytujeme nepřetržitě od pondělí do pátku, v prostorách zařízení stacionáře na Lhotce v České Třebové. Trvalé bydliště v České Třebové ale není podmínkou! 🚗Zajišťujeme dopravu našich klientů z místa jejich bydliště do stacionáře, a to vždy na začátku týdne.
Zaujala Vás tato možnost a chcete se dozvědět víc? Kontaktujte vedoucí Týdenního stacionáře:
Veronika Synková, tel. 736 509 768
Na nové kamarády se těší klienti a personál Týdenního stacionáře v České Třebové🤩

SČÍTÁNÍ 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Sčítání je ze zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 povinné. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů (…)

Prosíme klienty/uživatele našich služeb a jejich rodinné příslušníky, aby věnovali pozornost následujícím informacím:

DOMOV PRO SENIORY

Sčítací formuláře budou vyplněny společně s uživateli přímo v Domově pro seniory. Pro hromadná ubytovací zařízení tohoto typu platí zvláštní pravidla, sčítání tedy zajistíme. Pokud byste se rozhodli sečíst svého rodinného příslušníka např. online společně s Vámi, informujte o tom ředitelku zařízení za účelem sjednocení postupu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Senioři, kteří využívají v rozhodné době Sčítání Odlehčovací službu, jsou povinni sečíst se sami, případně prostřednictvím rodinných příslušníků. Sociální služby sčítání těchto seniorů nezajišťují.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Klienti pečovatelské služby se sčítají sami, případně prostřednictvím svých rodinných příslušníků. O postupu sčítání budou blíže informováni obyvatelé Domu s pečovatelskou službou, kam by měl docházet sčítací komisař.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ

Klienty stacionáře sčítají jejich zákonní zástupci.

Bližší informace k postupu Sčítání 2021 najdete zde:

RECEPCE DOMOVA PRO SENIORY ZÚTULNĚNA NOVÝM NÁBYTKEM

Nejen uživatelům Domova (ale hlavně jim) slouží nový nábytek, který jsme pořídili z daru od společnosti IMS-Drašnar s. r. o. (www.ims-sro.cz, https://ims-drasnar-sro.business.site/)
Moc bychom si přáli, aby se situace spojená s pandemií brzy zlepšila a nábytek mohli uživatelé využívat i k posezení u kávy s návštěvami a se svými blízkými…
Společnosti IMS-Drašnar s. r. o. za dar velmi srdečně děkujeme!