👼 ROZVOJ PALIATIVNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Českotřebovský Domov pro seniory je jedním z 15 Domovů v ČR (a jediný v Pardubickém kraji), který uspěl s žádostí v grantovém řízení Nadačního fondu ABAKUS (dříve AVAST) (https://abakus.cz/), a díky tomu budeme dva roky intenzivně pracovat na zavádění paliativní péče ve všech souvislostech, které k ní patří.
 
Čeká nás dlouhá a náročná cesta napříč těžkým tématem, se kterým se budeme učit vyrovnávat my i naši uživatelé a jejich rodiny.
 
Možnost být jednou z podporovaných organizací nám otevírá dveře k tomu, abychom se paliativou zabývali opravdu komplexně, pod vedením odborníků. Pomocnou ruku v celém dvouletém procesu vzdělávání a zavádění paliativní péče nám podává naše mentorka, Viera Ivanovová, které děkujeme za úvodní setkání a těšíme se na další spolupráci!
 
I přes náročnost tématu odcházení jsme připraveni se s novou zkušeností vypořádat, a tím přispět k dalšímu zkvalitňování námi poskytované služby.
 
Zajímá vás víc? Přečtěte si článek v únorovém čísle Českotřebovského zpravodaje nebo nás kontaktujte… Rádi se s vámi podělíme o to, co už víme🙂

‼ ZMĚNY V SYSTÉMU NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Od pondělí 1. 3. 2021 rozšiřujeme možnost navštívit seniory v našem Domově. Návštěvy jsou možné ve dnech: PONDĚLÍ, STŘEDA, SOBOTA a délka návštěvy se prodlužuje na 60 minut.
 
Ostatní zůstává beze změny:
– čas 13 – 16 hod.
– povinnost mít vlastní test (s negativním výsledkem) nebo potvrzení o prodělání COVID-19
– povinnost nosit respirátor a rukavice po celou dobu návštěvy
Rezervační systém spravuje pí. Helena Mechlová (tel. 739 580 232).

NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ DOMOVA PRO SENIORY MIMO ZAŘÍZENÍ

Pokud uživatel prodělal onemocnění COVID, a od ukončení izolace neuplynulo více než 90 dnů, pak může zařízení opustit a navštívit rodinu.
Takové opuštění zařízení je nutné předem nahlásit (Helena Mechlová, tel. 739 580 232; od pondělí 15. 2.), a to včetně délky trvání návštěvy mimo zařízení.
Uživatel i rodina jsou povinni nosit respirátor a dodržovat další preventivní opatření, aby se šíření nemoci předcházelo.
Pokud uživatel dosud onemocnění neprodělal, nebo od ukončení izolace uplynulo více než 90 dnů, uživatel může zařízení opustit a navštívit rodinu, ale po návratu bude v karanténě, po dobu 10 dnů mu nebude umožněna návštěva, a 5. a 10. den mu bude proveden antigenní test. Karanténa bude ukončena, pokud oba testy budou negativní.

✅ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OPĚT POVOLENY

Protože jsme si vědomi, že sociální izolace uživatelů Domova pro seniory je již opravdu na hranici snesitelného, přikročili jsme opět k možnostem návštěv v zařízení.
☝ PROSÍME OVŠEM NÁVŠTĚVY, ABY RESPEKTOVALY NASTAVENÁ OPATŘENÍ A SVÝM ZODPOVĚDNÝM PŘÍSTUPEM PŘISPĚLY K TOMU, ŽE SE EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE OPĚT NEZHORŠÍ.
Návštěvy budou povoleny od středy 17. února 2020.
📅Návštěvní dny: STŘEDA, SOBOTA, vždy v čase od 13 – 16 hod.
⏳Délka návštěvy je limitovaná na 30 minut.
‼ Podmínkou návštěvy je VLASTNÍ TEST (POC, PCR), resp. potvrzení o negativním výsledku testu, nebo lékařem potvrzený dokument o PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 v uplynulých 90 dnech. V případě, že doba od prodělání onemocnění je delší než 90 dnů, je nutné mít test.
Test nesmí být starší než 48 hodin.
Pro umožnění návštěvy NESTAČÍ potvrzení o přítomnosti protilátek nebo o provedeném očkování.
Vlastním personálem již nebudeme testování provádět. Je nutné, aby si každý obstaral testování u svého praktického lékaře nebo v odběrovém centru.
Další podmínky návštěvy:
– povinnost nosit respirátor (FFP2/KN95 bez výdechového ventilu) a rukavice po celou dobu návštěvy
– max. 2 osoby/uživatel
– nutnost rezervace návštěvy (limitace max. 10 návštěv/1 hod.)
– čestné prohlášení (aktuální verze ke stažení ZDE nebo bude k dispozici na recepci Domova)
✏Rezervace:
Rezervace bude provádět vedoucí aktivizačního úseku:
Helena Mechlová, tel.: 739 580 232
!!! ZAHÁJENÍ REZERVACÍ V PONDĚLÍ 15. 2. 2021!!! (Během pátku 12. 02. a o víkendu se rezervace nepřijímají).
Rezervace na středu 17. 2. je nutné provést nejpozději do úterý 16. 2. do 14 hod., rezervace na následující týden provést vždy nejpozději do pátku předchozího týdne do 14 hod. (platí i pro sobotu 20. 2.)
PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO ČASOVÝCH POKYNŮ.
Další poznámky:
– uživatelé mohou opouštět zařízení (bez omezení dnem návštěv)
– návštěvy u COVID pozitivních uživatelů jsou nadále možné pouze v případě terminálního stadia
– návštěvy vstupují do zařízení Domova pro seniory s vědomím, že se v zařízení může vyskytovat koronavirus, tedy na vlastní odpovědnost
Děkujeme za spolupráci a těšíme se i my s Vámi na viděnou!

STABILIZACE SITUACE V ČESKOTŘEBOVSKÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

S velkou mírou opatrnosti sděluji, že se zdá, že se situace v našich zařízeních a službách více méně stabilizovala a my se můžeme pomalu začít vracet k činnostem a aktivitám, na které jsme v uplynulých týdnech neměli ani pomyšlení.
V Domově pro seniory se podařilo ukončit téměř všechny izolace, personál se postupně také vrací do práce.
Opět je v provozu Týdenní stacionář.
Pečovatelská služba funguje v zásadě bez omezení po celou dobu.
Ráda bych v tuto chvíli poděkovala všem zaměstnancům (na všech úsecích i těm, kteří dočasně měnili svá pracovní působiště) a brigádníkům, kteří v uplynulých třech týdnech prokázali neskutečnou sílu a díky kterým se podařilo zajistit potřebnou péči o seniory v DS i PS. Nasazení, s jakým mnozí fungovali, bylo obdivuhodné. A to i přes to, že ještě více než fyzicky byla situace náročná psychicky a nervy se dávaly na pochod.
Děkuji ale i vám všem, kteří jste nám v uplynulých týdnech vyjadřovali podporu. Toho si moc vážíme…
Vyhráno pochopitelně nemáme. Virus se dál šíří, hrozby mutací nebo opakované nákazy nemůžeme podceňovat. Přesto bychom rádi „vylezli z ulity,“ ve které jsme teď byli zavření, a dali si prostor trochu se po tom všem nadechnout. Proto od příštího týdne opět v omezeném a přísnějším režimu umožníme návštěvy v Domově pro seniory (více v samostatném příspěvku a na webu) a snad se i tady opět budou objevovat dobré zprávy z dění v naší organizaci.
Přeji vám/nám všem pevné zdraví, optimismus, a pro další dny a týdny sílu pokračovat🍀
Magdaléna Peterková, ředitelka