AKTUALIZACE INFORMACÍ PRO NÁVŠTĚVY S PLATNOSTÍ OD PONDĚLÍ 08. 11. 2021

Vzhledem k opět se zhoršující situaci s onemocněním COVID-19 jsme nuceni upravit opatření vztahující se k návštěvám v Domově pro seniory.

S platností od pondělí 08. 11. 2021 platí následující pravidla pro návštěvy:

POVINNOSTI:

 • návštěvní dny: pondělí, středa, sobota, čas 13 – 17 hodin
 • 10 návštěv/1 hodina
 • 1 návštěva k 1 uživateli: 2 dospělí (+ děti)
 • povinnost rezervovat si návštěvu na recepci Domova pro seniory
  tel. 465 503 311, 739 580 233
 • povinnost návštěv prokazovat bezinfekčnost:
  • vstup je povolen pouze s platným certifikátem o očkování, potvrzením lékaře o prodělání onemocnění (od 1. pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní a osobě byla ukončena povinná izolace) nebo s platným testem (PCR platný 3 dny, POC platný 24 hodin, vlastní samotest provedený na recepci Domova pro seniory na náklady návštěvníka)
  • děti do 12 let bezinfekčnost prokazovat nemusí, děti od 12 do 18 let jsou povinny bezinfekčnost prokázat
 • po celou dobu návštěvy platí povinnost nosit respirátor ve všech prostorech zařízení Domova pro seniory (včetně pokojů uživatelů) a povinnost dezinfekce rukou

  DOPORUČENÍ – ŽÁDÁME NÁVŠTĚVY, ABY:
 • se s uživateli zdržovaly na pokojích a minimalizovaly pohyb po zařízení
 • se vyhnuly neohlášeným (nerezervovaným) návštěvám před budovou či mimo prostory zařízení
 • omezily krátkodobé pobyty uživatelů mimo zařízení Domova pro seniory (např. doma nebo v restauraci)
 • uváděly pravdivé údaje o svém zdravotním stavu a o případných kontaktech s COVID pozitivními osobami

Do zařízení nebude umožněn vstup osobám, které budou vykazovat zjevné příznaky respiračního onemocnění (a to vč. zvýšené tělesné teploty).

Rádi bychom i přes zhoršující se epidemiologickou situaci zachovali možnost návštěv uživatelů v našem Domově pro seniory, a to co nejdéle. Proto prosíme všechny, kteří přicházejí do zařízení, aby respektovali nastavená opatření (a to i v případě, že s nimi nesouhlasí). Zákaz návštěv, který se opět začíná v regionu uplatňovat, je krajní řešení, k němuž budeme přistupovat v případě, že nastavená opatření nebudou stačit, případně nebudou dodržována.

Dále platí možnost sjednat si videohovor, a to na tel. čísle 733 154 266 (Lucie Rolečková).

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A ZA SPOLUPRÁCI!

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY

Upozorňujeme na zkrácenou platnost antigenních POC testů i testů PCR, a to s účinností od dnešního dne (1. 11. 2021).
 
Nově platí:
platnost POC testu (antigenní): 24 hodin
platnost PCR testu: 3 dny
 
Tyto lhůty jsme povinni respektovat i my v zařízení Domova pro seniory. Prosíme návštěvy, aby s tím počítaly.
 
Děkujeme za pochopení.

🕯 VZPOMÍNÁME…

Život nepřináší jen hezké a příjemné okamžiky, ale i zprávy, kterým se nechce věřit…
Krátce po oslavách dvacetiletého výročí naší příspěvkové organizace jsme se museli vyrovnat s náhlou ztrátou kolegyně z Týdenního stacionáře.
V pátek 8. října jsme se naposledy rozloučili s JARMILKOU DUŠKOVOU🖤
Budeme si ji pamatovat jako laskavou, vlídnou, obětavou a přátelskou kolegyni, a takový je i odkaz, který v nás zanechala.
ČEST JEJÍ PAMÁTCE!
Může jít o černobílý obrázek one or more people a street

🎂2️⃣0️⃣ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ TŘEBOVÁ DVACETILETÉ

Letos jsme si 1. října nepřipomněli jen Mezinárodní den seniorů, ale také to, že naše příspěvková organizace slaví v tento den své 20. narozeniny…
Oslava se uskutečnila v užším kruhu. S ohledem na některá přetrvávající protiepidemická opatření jsme nepovažovali za zodpovědné otevřít akci veřejnosti, proto byla oslava pojata jako příležitost pro setkání seniorů z Domova pro seniory, zaměstnanců naší organizace a zástupců zřizovatele (Města Česká Třebová).
Program zahájila Malá dechová hudba Kulturního centra Česká Třebová, hudební těleso, které je v českotřebovském Domově už dobře známé a se kterým se těšíme na budoucí spolupráci.
O dvacetiletém výročí pak promluvila ředitelka Sociálních služeb Česká Třebová, která jako svůj dárek organizaci přinesla květinu, která by měla připomínat, že o rozkvět organizace a spokojenost klientů i zaměstnanců je potřeba pečovat..
Následovala gratulace od vedení města, za které se oslavy zúčastnila starostka města Magdaléna Peterková a místostarosta Josef Kopecký. Od zřizovatele jsme dostali u příležitosti oslavy obraz, který namalovala Hanka Soviš, a nás těší, že zakoupením tohoto obrazu pro nás byl současně podpořen projekt LOLA – obrazy, které pomáhají (https://www.facebook.com/Projekt-LOLA-obrazy-kter%C3%A9-pom%C3%A1haj%C3%AD-102751451912565/)
S gratulací přišel také jednatel městské společnosti TEZA Martin Voleský. Ten předal organizaci vodní fontánu, která bude dělat radost obyvatelům Domova pro seniory, a současně také zaměstnancům předal sladkou pozornost… velmi mile pojatou, protože s odkazem na to, že bychom v sociálních službách měli táhnout za jeden provaz, symbolicky navázali na jeden provaz přesně tolik bonbónů, kolik máme v tuto chvíli zaměstnanců…
Děkujeme za všechny dárky i za to, že jste přišli!
Svojí účastí nás potěšili také zastupitelé Zuzana Nejedlá a Ladislav Vraspír… i vám díky, že jste s námi byli.
Nesmíme ale zapomenout poděkovat, že se s bývalými kolegy a se seniory přišel pozdravit i předchozí pan ředitel Josef Jurenka.
Během úvodních slov byla také představena práce fotografa Radka Mrštného, který navštívil náš Domov a zachytil na svých záběrech život v našem zařízení. Fotografie budou umístěny na chodbách Domova pro seniory a už teď víme, že bychom rádi v započaté spolupráci pokračovali…
Po zdravicích, gratulacích a přípitku pak opět hrála dechovka, která rozezpívala obecenstvo a přispěla k příjemné odpolední atmosféře.
Po koncertě následovalo posezení zaměstnanců organizace, které bylo příležitostí potkat se po všech těch covidových peripetiích, a po dlouhé době si zase sednout a popovídat si… prostě jen tak… K pohodovému posezení přispělo i výborné občerstvení z dílny našeho stravovacího úseku.
Bylo hezké si symbolicky v den, kdy slaví svůj svátek senioři, připomenout, že už dvě desetiletí jsme tady pro ně i my, Sociální služby Česká Třebová. Do dalších let si přejme, aby naše příspěvková organizace dál stavěla na hodnotách, které si za ty dvě desítky let vybudovala, abychom naše služby dále rozvíjeli a abychom byli stále garantem kvalitní a dostupné péče v České Třebové. Všem zaměstnancům i našim klientům/uživatelům přejeme navíc hlavně pevné zdraví! 🍀
📸 Fotografie z akce najdete na našem Facebooku (https://www.facebook.com/ssct.cz)