INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (4. 11. 2020)

Přináším opět několik aktuálních zpráv z naší příspěvkové organizace… ale na úvod bych nejprve ráda poděkovala:
🤝DĚKUJI celému personálu všech našich služeb (Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Týdenní stacionář) za jejich nasazení, trpělivost a profesionalitu! Jen díky zodpovědnému přístupu každého jednotlivce se nám zatím daří situaci zvládat, poskytování služeb nekolabuje, péče je zajištěna pro všechny, kteří ji potřebují.
Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří koordinují činnosti v COVID zóně a těm, kteří v ní pracují.
➡️K dnešnímu dni máme v Domově pro seniory 3 pozitivně testované 
uživatele zaměstnance, Týdenním stacionáři je hlášena 1 pozitivně testovaná klientka. Z Pečovatelské služby zatím nejsou hlášeny pozitivní případy.

✅Už téměř tři týdny si sami testujeme zaměstnance a uživatele, kteří mohli mít rizikový 
kontakt, a jen díky tomu, že jsme testy nakoupili a nečekali jsme na nařízené testování (ať plošné nebo indikované u jednotlivců), můžeme přijímat nezbytná opatření bezodkladně.
❗️ Počínaje dnešním dnem jsme povinni provádět pravidelné plošné testování klientů a uživatelů v Domově pro seniory a v Týdenním stacionáři, a testování zaměstnanců, kteří přichází do přímého kontaktu s uživateli a klienty (týká se i Pečovatelské služby). Uživatelé/klienti i zaměstnanci jsou podle opatření Ministerstva zdravotnictví povinni se testování podrobit. Testy ale prozatím NEMÁME K DISPOZICI a v zásadě ani žádnou informaci o tom, kdy a jak začne probíhat distribuce. První plošné testování by mělo proběhnout nejpozději do 11. 11. 2020.
Do té doby budeme dál pokračovat v nastavených postupech (tedy trasování a testování svépomocí), abychom měli situaci co nejvíce pod kontrolou.
 
🚷 Vláda současně prodloužila ZÁKAZ NÁVŠTĚV v pobytových zařízeních do 20. listopadu 2020. Výjimky lze ve zvláštních případech povolit.
PROSÍM všechny, kteří o výjimku chtějí žádat, aby vyčkali do příštího týdne a do výsledku prvního plošného testování. Bude důležité, jaké vyjdou výsledky, podle kterých nastavíme opatření v zařízení, a pak bychom rádi vyšli vstříc vám… Děkuji za pochopení.
 
➡️Protože nelze předjímat, jaké budou výsledky plošného testování a co to bude znamenat pro naše služby, obracím se opět na případné DOBROVOLNÍKY s prosbou, aby se nám nahlásili pro případ, že bychom jejich pomoci potřebovali využít.
Na závěr děkuji všem, kdo nás podporují, za vlídná slova a povzbuzení. Věřme, že současná po všech stránkách náročná situace brzy pomine a budeme se moct společně těšit na lepší dny🍀 Všem vám přeji hlavně pevné zdraví. A svým kolegyním a kolegům přeji pevné nervy, spoustu drobných radostí, které jim zpříjemní den a sílu do dalších dnů!
 
Magdaléna Peterková, ředitelka

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (27. 10. 2020)

Situace v našich službách se mění každou chvíli, ovšem snažíme se reagovat tak, abychom zabránili masivnímu šíření onemocnění mezi personálem a mezi uživateli služeb. K dnešnímu dni máme v Domově pro seniory 4 pozitivně testované uživatele (z toho 1 hospitalizace) a 2 pozitivně testované zaměstnankyně. Z terénní Pečovatelské služby ani z Týdenního stacionáře prozatím nejsou hlášeny žádné pozitivní případy.
 
Nekontrolovatelnému šíření bráníme zaváděním a dodržováním celé řady ochranných opatření. V případě podezření na COVID nebo v případě jeho prokázání okamžitě trasujeme a sami si provádíme testy (zakoupili jsme testy výtěrové, které jsou mnohem spolehlivější než rapid testy, kterými se testovalo na jaře). Výsledky testů jsou známé do 15 minut a díky tomu můžeme ihned přistupovat k dalším opatřením. Tím ušetříme velké množství času stráveného v nejistotě při čekání na výsledky, a naopak reagujeme skutečně operativně.
 
O pozitivní uživatele v Domově pro seniory je postaráno v tzv. COVID zóně, pečlivě sledujeme zdravotní stav jejich, ale i dalších uživatelů, jakékoliv zhoršení ihned konzultujeme s naším smluvním lékařem, popř. s praktickými lékaři našich uživatelů. V případě závažného zhoršení zdravotního stavu je zajištěna hospitalizace ve zdravotnickém zařízení. Péče je zajištěna bez výraznějších omezení.
 
Prozatím se situace dá zvládnout i personálně, přesto jsme na webové stránky a FB dali výzvu pro dobrovolníky, aby se hlásili pro případ, že budeme jejich pomoc potřebovat. I přes všechna přijatá opatření se to může stát každým dnem.
 
Pečovatelská služba a Týdenní stacionář jsou k dnešnímu dni v provozu bez omezení, případná změna rozsahu péče je dohodnuta s klienty a jejich rodinnými příslušníky.
 
V pobytových zařízeních prozatím do 5. listopadu platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů mimo areál zařízení. Tento týden se neuplatňují ani výjimky z těchto zákazů. Naší snahou je maximálně stabilizovat situaci v zařízeních (zejm. v Domově pro seniory) a i přes nepříznivý vývoj zabezpečit péči o seniory, kteří nás potřebují.
 
Jsem přesvědčená, že senioři budou rádi za jakýkoliv pozdrav – telefonický (i video) nebo e-mailový… Napište dopis, pošlete fotku, namluvte vzkaz… všechno rádi předáme a zpříjemníme tak seniorům chvíle, kdy jsou opět odloučeni od rodin.
 
Situace je náročná po všech stránkách pro všechny, pro uživatele/klienty i pro personál… a jen pokud spojíme síly a navzájem si pomůžeme, zvládneme i druhou vlnu. Prosím tedy, abyste všichni dodržovali nařízená opatření, ať si o nich myslíte cokoliv, a i když je to pro vás obtížné. Držme si navzájem palce a spojme síly, ať tohle špatné období brzy pomine.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a víru v lepší dny!
Magdaléna Peterková, ředitelka

🧐 HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO ZÁLOHY

Ačkoliv se nám současnou nepříznivou situaci zatím daří zvládat, rádi bychom již teď navázali spolupráci s dobrovolníky, které bychom mohli povolat do našich služeb v případě zhoršení personální situace.
 
POKUD JSTE PŘIPRAVENÍ NÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCT, DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT🙏
 
Pro výpomoc v Domově pro seniory kontaktujte vedoucí úseku přímé obslužné péče Mgr. Zuzanu Venclovou, DiS. (739 344 575, 465 503 440, soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz).
 
Pro výpomoc v terénní pečovatelské službě kontaktujte vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Lindu Chadimovou (736 520 001, 465 503 511, pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz)
 
DĚKUJEME VÁM🤝

INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (21. 10. 2020)

Přináším Vám další informace o situaci v naší příspěvkové organizaci. Vývoj epidemie bohužel není příznivý, a přesto, že se snažíme činit veškerá dostupná opatření, abychom zabránili zavlečení, příp. šíření onemocnění v našich pobytových službách i v terénu, situace se může změnit každým dnem. O všem podstatném vás budeme informovat, nicméně jaká je situace dnes:
 
K dnešnímu dni máme v pobytových službách jednu pozitivně testovanou uživatelku a jednu pozitivně testovanou zaměstnankyni.
 
DOMOV PRO SENIORY
(Prozatím) po dobu nouzového stavu (tj. do 5. 11. 2020) platí v Domově pro seniory ZÁKAZ NÁVŠTĚV a ZÁKAZ VYCHÁZENÍ uživatelů z objektu/areálu zařízení. O výjimkách v případech zvláštního zřetele hodných rozhoduje ředitelka po konzultaci s týmem k tomu ustaveným. Informace k výjimkám byly zveřejněny 13. 10. 2020. Jsme si vědomi, že zákazy tohoto charakteru nejsou optimálním řešením, bohužel v současné situaci je nezbytné kontakt uživatelů s jinými osobami regulovat a v maximální míře předcházet tomu, aby se onemocnění šířilo mezi uživateli našich služeb a také mezi personálem. Jakmile to epidemiologická situace umožní, rádi se vrátíme k řešení návštěv např. prostřednictvím rezervačního systému tak, aby byl kontakt uživatelů s rodinnými příslušníky umožněn a současně aby byly návštěvy korigovány.
 
Do té doby opět nabízíme našim uživatelům a jejich rodinám možnost zprostředkovat VIDEOHOVOR, a to prostřednictvím aplikace WhatsApp na telefonním čísle 775 897 350.
Pro sjednání termínu videohovoru, prosím, kontaktujte aktivizační pracovnice na telefonním čísle 465 503 402 nebo 739 580 232.
 
Uživatelům rádi předáme i zaslaný E-MAIL (možno zasílat na e-mailovou adresu socialni@socialnisluzbyct.cz nebo soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz).
Na recepci Domova pro seniory je možné zanechat BALÍČKY, které uživatelům také předáme.
 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Klienti terénní pečovatelské služby jsou povinni NOSIT ROUŠKU po celou dobu přítomnosti pečovatelky (s výjimkou situací, kdy rouška brání provedení úkonu péče). Pečovatelky jsou oprávněny tuto povinnost vyžadovat, a to v zájmu ochrany vlastního zdraví.
 
TÝDENNÍ STACIONÁŘ
Týdenní stacionář je prozatím v provozu bez omezení.
Jak vyplývá z dat zveřejněných na dnešní tiskové konferenci vlády, zdravotní a sociální služby patří k segmentům, kde onemocnění postihuje nejvíce osob. V našich zařízeních je situace prozatím dobrá, a za to patří veliké poděkování VŠEM ZAMĚSTNANCŮM ORGANIZACE, kteří dodržují přísná opatření a vlastním odpovědným přístupem přispívají ke zvládnutí situace. Přesto, že se každým dnem zvyšuje fyzická a psychická zátěž, zaměstnanci trpělivě a statečně přijímají opatření a vyrovnávají se s komplikacemi například v podobě uzavřených škol nebo preventivních karantén kolegů. Hledají cesty, jak zachovat možnost chodit do práce a pomoct překonat další náročné období. Pouze díky takovým se nehroutí péče o ty, kteří ji potřebují. Všem svým kolegům a kolegyním za to opravdu velmi srdečně děkuji.
 
Veřejnost pak prosím, aby respektovala nejen vládní nařízení, ale současně i nás, kteří se dle svých nejlepších možností snažíme zabezpečit chod služeb a garantovat potřebnou péči.
Děkujeme za pochopení a za váš rozumný přístup. Můžeme vám slíbit, že děláme maximum, aby o vaše rodinné příslušníky bylo v našich službách postaráno co nejlépe!
 
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka

DOBRÁ ZPRÁVA🔊

Náš Domov pro seniory navázal spolupráci se společností Všeobecný lékař s. r. o., jejímž prostřednictvím je v našem zařízení od toho měsíce zajištěna pravidelná návštěvní lékařská služba.

Je nám ctí a potěšením představit Vám našeho spolupracujícího lékaře👨‍⚕️:

MUDr. DIMITRIS KAČARAS, Ph.D. je lékař s letitou praxí a obrovskými zkušenostmi, internista, praktický lékař, geriatr, pedagog, ještě nedávno primář Následné lůžkové péče – oddělení geriatrie, Lékař bez hranic, specialista na onemocnění páteře. A současně velmi milý a laskavý člověk, jehož profesní prioritou je pomáhat.

Pan doktor dochází do zařízení vždy ve ČTVRTEK, návštěvní služba probíhá v čase 9 – 14 hod., pro telefonické konzultace (pro rodiny našich uživatelů) je vymezen čas 13 – 14 hod.

Velmi nás těší, že se nám podařilo nastartovat spolupráci i v této obtížné době a za poměrně nepříznivých okolností, a věříme, že jsme udělali dobrý první krok k tomu, abychom postupně naplnili náš cíl, kterým je zajištění kvalitní, pravidelné a dostupné lékařské péče našim uživatelům.