SITUACE V ČESKOTŘEBOVSKÉM DOMOVĚ PRO SENIORY SE ZHORŠILA

S politováním musím informovat o tom, že situace v Domově pro seniory není dobrá. Stále přibývají nové případy pozitivních osob, teď už i v řadách personálu.
 
Přes veškerou snahu, pravidelné testování zaměstnanců (a v posledních týdnech opět i uživatelů), nošení ochranných pomůcek, se COVID v zařízení rozšířil. Původce je velmi obtížné určit, obzvlášť za stávající situace, kdy se s virem lze setkat prakticky kdekoliv a řada pozitivních je bez příznaků. Jsme schopni ovlivnit, s kým a jak se setkají naši uživatelé v Domově, ale nejsme schopni garantovat, že k rizikovým kontaktům nedochází mimo zařízení při hospitalizacích nebo nutných lékařských výjezdech. Nicméně hledat „viníka“ v tuto chvíli ani není tím ústředním problémem, nejdůležitější je stabilizovat situaci a zajistit péči o seniory v nezbytném rozsahu.
 
V současné chvíli zvládáme péči zabezpečit vlastním personálem, situace se ale může změnit každým dnem, proto prosíme případné dobrovolníky, aby byli v pohotovosti.
 
Stav našich uživatelů je k dnešnímu dni stabilní, provádí se pravidelná měření (tzv. skóre včasného varování), senioři jsou pod zvýšenou kontrolou, situaci pravidelně konzultujeme s lékařem.
 
Je skoro až paradoxní, že komplikace přicházejí do našeho Domova v době, kdy se mluví o nutnosti očkování a o tom, že jako první přicházejí na řadu ti nejohroženější… mj. senioři a personál v domovech pro seniory.
V této souvislosti mi dovolte uvést, že zatím jsme neobdrželi žádnou zprávu o tom, kdy se začne očkovat v našem Domově, zatím jsme obdrželi pouze několik informací o strategii, zajištění očkování a o tom, že budeme kontaktováni, „až na nás přijde řada,“ ale termín očkování nám zatím sdělen nebyl. Důvodem by měl být nedostatek vakcín. Obrázek o tom, jak vláda zvládá plnit strategii očkování, ať si udělá každý sám.
Předběžný zájem o očkování jsme zjišťovali, budeme dál pokračovat v informování těch, kteří ještě nebyli rozhodnutí, a budeme čekat na další pokyny. Samotné očkování pak budeme konzultovat s lékaři, aby proběhlo pokud možno bez vážnějších komplikací.
 
Pevně věřím, že celou situaci zvládneme, a že se budu moct brzy ozvat s lepšími zprávami.
Děkuji za pochopení.
Magdaléna Peterková, ředitelka

📣ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY PRODLOUŽEN DO ODVOLÁNÍ

Drželi jsme se dlouho, ale bohužel, ani nám se ve větším rozsahu nákaza onemocněním COVID-19 nevyhnula. I přes pravidelné testování zaměstnanců (a jeho negativní výsledky) se objevují nové případy.
 
Proto prosíme všechny rodinné příslušníky a přátele našich seniorů o pochopení, že než se situace zklidní, nebudou v Domově pro seniory návštěvy povoleny.
 
Můžeme vás ale ubezpečit, že péče o seniory je zajištěna v plném rozsahu. I přes obtížnější podmínky spojené se zřizováním COVID zón úkony péče neomezujeme, a pevně věříme, že se situace brzy uklidní a vrátíme se i k rezervačnímu systému návštěv.
Děkujeme vám za pochopení!

‼‼ DOČASNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci v Domově pro seniory jsme nuceni dočasně zakázat návštěvy v Domově, a to za účelem stabilizace situace.
Současně s tím nebude seniorům umožněno opouštět zařízení Domova, s výjimkou neodkladných výjezdů k lékařským ošetřením.
 
Pokud se situace zklidní, rádi bychom rezervační systém opět spustili od 18. 1. 2021. Přesnější informace budou zveřejněny zde a na našem facebooku v polovině příštího týdne.
 
Děkujeme za pochopení!

Od neděle 27. PES na stupni 5

Dosud nemáme přesné informace, jak se projeví stupeň 5 v pobytových službách (návštěvy, vycházky uživatelů), proto prozatím počítáme s tím, že návštěvy proběhnou tak, jak byly v týdnu od 28. naplánovány (tzn. v rezervovaných termínech, s povinností podrobit se testování, za podmínek stanovených naším zařízením).
O všech změnách budeme informovat zde a na našem facebooku.
Případné vaše dotazy zodpoví ředitelka Sociálních služeb
(Magdaléna Peterková, tel. 603 814 293).