O NÁS

Sociální služby Česká Třebová jsou příspěvkovou organizací Města Česká Třebová, které je jejich zřizovatelem. Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je poskytování služeb sociální péče v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a souvisejícími předpisy.

Jsme největším poskytovatelem sociálních služeb ve městě a osobám v tíživé životní nebo sociální situaci poskytujeme služby pobytové, terénní a ambulantní, zajišťujeme i základní sociální poradenství. Současně vyvíjíme i metodickou a koncepční aktivitu v oblasti sociálních služeb, a to v rámci komunitního plánování na území města Česká Třebová.

Historie sociálních služeb v České Třebové sahá do roku 1910, kdy byl ve stávající budově B Domova pro seniory provozován chudobinec, vojenský lazaret a chorobinec. V roce 1947 vznikl Domov důchodců s kapacitou 40 uživatelů. V roce 1978 byla budova Domova důchodů zrekonstruována a provoz byl zahájen v roce 1980. K 1. říjnu 2001 byla městem zřízena příspěvková organizace Sociální služby Česká Třebová a do nabízených služeb přibyla i Pečovatelská služba. V prosinci roku 2003 byla otevřena nová budova Domova pro seniory a obě budovy v současné době slouží k poskytování pobytových služeb 97 seniorům. Od 1. července 2013 došlo ke změně poskytovatele také u Týdenního stacionáře, který do 30. 6. 2013 provozovalo občanské sdružení Přátelství, a od tohoto data pak Sociální služby Česká Třebová. Zatím poslední službou, která rozšířila nabídku, je od 1. 1. 2020 Odlehčovací služba s kapacitou 4 lůžka.

V průběhu své existence se příspěvková organizace výrazně rozšířila, a to jak v rozsahu nabízených služeb, tak v šíři škály osob, kterým sociální služby poskytuje. Organizace má pevně ukotvený systém vzájemně provázané a navazující pomoci občanům, tento systém neustále zlepšuje a pracuje na rozšíření portfolia poskytovaných služeb.