KONTAKTY

Sociální služby Česká Třebová
zřizovatel: Město Česká Třebová
právní forma: příspěvková organizace
sídlo: Bezděkov 918, 560 02 Česká Třebová
IČ: 70933341
ID: ef3k7w9
statutární orgán: JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka

Domov pro seniory (Bezděkov 918, Česká Třebová)
Pečovatelská služba (Masarykova 2100, Česká Třebová)
Středisko osobní hygieny (Masarykova 1400, Česká Třebová)
Týdenní stacionář (Lhotka 172, Česká Třebová)
Odlehčovací služba (Bezděkov 918, Česká Třebová – od 1. 1. 2020)

Recepce
T: 465 503 311

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D.
ředitelka
T: 465 503 456
M: 603 814 293
E: reditelka@socialnisluzbyct.cz

Ing. Jana Cempírková
ekonomka, zástupkyně ředitelky
T: 465 503 455
M: 736 518 030
E: ekonom@socialnisluzbyct.cz

Bc. Zuzana Šimková, DiS.
sociální pracovnice – Domov pro seniory, Odlehčovací služba
T: 465 503 403
M: 736 518 028
E: socialni@socialnisluzbyct.cz

Bc. Zuzana Venclová, DiS.
sociální pracovnice – Domov pro seniory, Odlehčovací služba
T: 465 503 440
M: 736 518 028
E: soc.pracovnice@socialnisluzbyct.cz

Helena Mechlová, DiS.
aktivizační pracovnice
T: 465 503 402
M: 739 580 232
E: socialni-aktivizacni@socialnisluzbyct.cz

Dagmar Drvoštěpová
vedoucí zdravotního úseku a úseku přímé obslužné péče
T: 465 503 400
M: 739 344 576
E: zdravotni@socialnisluzbyct.cz

Mariana Valentová
vedoucí stravovacího úseku
T: 465 503 453
M: 736 518 043
E: kuchyn@socialnisluzbyct.cz

Ivana Zedníková
personalistka
T: 465 503 457
M: 730 801 244
E: personalni@socialnisluzbyct.cz

Roman Škeřík
provozní
T: 739 344 577
E: provozni@socialnisluzbyct.cz

Mgr. Linda Chadimová
vedoucí Pečovatelské služby
T: 465 503 511
M: 736 520 001
E: pec.sluzba@socialnisluzbyct.cz

Renata Pernfusová, DiS.
sociální pracovnice – Pečovatelská služba
T: 465 503 510
M: 604 308 872
E: pec.sluzba.socialni@socialnisluzbyct.cz

Veronika Synková, DiS.
sociální pracovnice – Týdenní stacionář
T: 465 534 423
M: 736 509 768
E: stacionar@socialnisluzbyct.cz