DOBROVOLNÍCI

Ideální dobrovolník je člověk, který:

 • může pravidelně 1x týdně, nebo alespoň 1x za 14 dní docházet do Domova pro seniory a počítá s dlouhodobou spoluprací (alespoň 3 měsíce)
 • je ochotný pomáhat při pořádání kulturních akcí
 • je empatický a komunikativní
 • a je časově flexibilní (ale není to podmínka)

Jak můžeme využít Váš potenciál:

 • Jste společenští? Můžete navštěvovat seniory na pokojích, povídat si s nimi, předčítat jim, doprovodíte je na procházku po areálu Domova, imobilní uživatele doprovodíte na projížďce na vozíku.
 • Jste hraví? Zahrajete si s uživateli společenské hry.
 • Máte organizačního ducha? Pomůžete nám připravovat kulturní akce a stanete se průvodcem, asistentem, pomocníkem uživatel, kteří by se sami akce zúčastnit nemohli.
 • Jste hudebně nadaní? Hrajete-li na hudební nástroj, můžete si s uživateli zazpívat.
 • Jste bavič? Můžete posedět se skupinkou uživatel v kulturní místnosti nebo na zahradě, budete jim dělat společnost.
 • Jste manuálně zruční? Potom vás rádi zapojíme do přípravy tvořivých dílen pro uživatele.
 • Jste iniciativní? Uvítáme jakýkoliv Váš nápad, jak zpestřit život uživatelům v Domově pro seniory. 

Neváhejte nás zkontaktovat a domluvíme se, které z aktivit by byly právě pro vás nejvhodnější.
Bližší informace podá aktivizační pracovnice Helena Mechlová, tel. 739 580 232

TĚŠÍME SE NA VÁS!