POZVÁNKA NA SCHŮZI OBYVATEL DOMOVA PRO SENIORY A JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání klientů Domova pro seniory a jejich rodin, které se uskuteční v pondělí 2️⃣9️⃣. 5️⃣. 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ od 1️⃣5️⃣.0️⃣0️⃣ hod. v jídelně Domova pro seniory (budova A). Na programu je seznámení s aktuálním stavem stavebních prací, které v objektech Domova pro seniory probíhají (rekonstrukce balkónů na budově A, opravy stropů na budově B), ale i informace o budoucích plánech. Vítány jsou i Vaše dotazy (které lze předem zaslat k rukám ředitelky: reditelka@socialnisluzbyct.cz)

Již v tuto chvíli bychom Vás ale rádi poprosili o spolupráci. Stavební práce na balkónech budovy A jsou spojeny s určitým nepohodlím, kterému jsou obyvatelé Domova vystaveni, zejména s nadměrným hlukem. Náš personál se snaží co nejvíce toto nepohodlí kompenzovat, ale pokud můžete, pomozte nám i Vy tím, že svého seniora vezmete třeba na procházku po zařízení nebo i mimo něj.

Čtou-li tento příspěvek i ti, kteří by se rádi stali dobrovolníky a podíleli se na aktivizaci našich seniorů, ozvěte se nám… rádi vás přivítáme!

Prosíme Vás o trpělivost a toleranci během provádění stavebních prací. Obě akce jsou pro nás opravdu důležité, abychom zajistili bezpečnost těch, kteří v Domově bydlí a pracují. Děkujeme za pochopení a také za Vaši pomoc.

Může jít o obrázek 6 lidí