NÁVŠTĚVY UŽIVATELŮ DOMOVA PRO SENIORY MIMO ZAŘÍZENÍ

Pokud uživatel prodělal onemocnění COVID, a od ukončení izolace neuplynulo více než 90 dnů, pak může zařízení opustit a navštívit rodinu.
Takové opuštění zařízení je nutné předem nahlásit (Helena Mechlová, tel. 739 580 232; od pondělí 15. 2.), a to včetně délky trvání návštěvy mimo zařízení.
Uživatel i rodina jsou povinni nosit respirátor a dodržovat další preventivní opatření, aby se šíření nemoci předcházelo.
Pokud uživatel dosud onemocnění neprodělal, nebo od ukončení izolace uplynulo více než 90 dnů, uživatel může zařízení opustit a navštívit rodinu, ale po návratu bude v karanténě, po dobu 10 dnů mu nebude umožněna návštěva, a 5. a 10. den mu bude proveden antigenní test. Karanténa bude ukončena, pokud oba testy budou negativní.