✅ NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OPĚT POVOLENY

Protože jsme si vědomi, že sociální izolace uživatelů Domova pro seniory je již opravdu na hranici snesitelného, přikročili jsme opět k možnostem návštěv v zařízení.
☝ PROSÍME OVŠEM NÁVŠTĚVY, ABY RESPEKTOVALY NASTAVENÁ OPATŘENÍ A SVÝM ZODPOVĚDNÝM PŘÍSTUPEM PŘISPĚLY K TOMU, ŽE SE EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE OPĚT NEZHORŠÍ.
Návštěvy budou povoleny od středy 17. února 2020.
📅Návštěvní dny: STŘEDA, SOBOTA, vždy v čase od 13 – 16 hod.
⏳Délka návštěvy je limitovaná na 30 minut.
‼ Podmínkou návštěvy je VLASTNÍ TEST (POC, PCR), resp. potvrzení o negativním výsledku testu, nebo lékařem potvrzený dokument o PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 v uplynulých 90 dnech. V případě, že doba od prodělání onemocnění je delší než 90 dnů, je nutné mít test.
Test nesmí být starší než 48 hodin.
Pro umožnění návštěvy NESTAČÍ potvrzení o přítomnosti protilátek nebo o provedeném očkování.
Vlastním personálem již nebudeme testování provádět. Je nutné, aby si každý obstaral testování u svého praktického lékaře nebo v odběrovém centru.
Další podmínky návštěvy:
– povinnost nosit respirátor (FFP2/KN95 bez výdechového ventilu) a rukavice po celou dobu návštěvy
– max. 2 osoby/uživatel
– nutnost rezervace návštěvy (limitace max. 10 návštěv/1 hod.)
– čestné prohlášení (aktuální verze ke stažení ZDE nebo bude k dispozici na recepci Domova)
✏Rezervace:
Rezervace bude provádět vedoucí aktivizačního úseku:
Helena Mechlová, tel.: 739 580 232
!!! ZAHÁJENÍ REZERVACÍ V PONDĚLÍ 15. 2. 2021!!! (Během pátku 12. 02. a o víkendu se rezervace nepřijímají).
Rezervace na středu 17. 2. je nutné provést nejpozději do úterý 16. 2. do 14 hod., rezervace na následující týden provést vždy nejpozději do pátku předchozího týdne do 14 hod. (platí i pro sobotu 20. 2.)
PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO ČASOVÝCH POKYNŮ.
Další poznámky:
– uživatelé mohou opouštět zařízení (bez omezení dnem návštěv)
– návštěvy u COVID pozitivních uživatelů jsou nadále možné pouze v případě terminálního stadia
– návštěvy vstupují do zařízení Domova pro seniory s vědomím, že se v zařízení může vyskytovat koronavirus, tedy na vlastní odpovědnost
Děkujeme za spolupráci a těšíme se i my s Vámi na viděnou!