Od neděle 27. PES na stupni 5

Dosud nemáme přesné informace, jak se projeví stupeň 5 v pobytových službách (návštěvy, vycházky uživatelů), proto prozatím počítáme s tím, že návštěvy proběhnou tak, jak byly v týdnu od 28. naplánovány (tzn. v rezervovaných termínech, s povinností podrobit se testování, za podmínek stanovených naším zařízením).
O všech změnách budeme informovat zde a na našem facebooku.
Případné vaše dotazy zodpoví ředitelka Sociálních služeb
(Magdaléna Peterková, tel. 603 814 293).