INFORMACE ZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ TŘEBOVÁ (4. 11. 2020)

Přináším opět několik aktuálních zpráv z naší příspěvkové organizace… ale na úvod bych nejprve ráda poděkovala:
🤝DĚKUJI celému personálu všech našich služeb (Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Týdenní stacionář) za jejich nasazení, trpělivost a profesionalitu! Jen díky zodpovědnému přístupu každého jednotlivce se nám zatím daří situaci zvládat, poskytování služeb nekolabuje, péče je zajištěna pro všechny, kteří ji potřebují.
Zvláštní poděkování pak patří všem, kteří koordinují činnosti v COVID zóně a těm, kteří v ní pracují.
➡️K dnešnímu dni máme v Domově pro seniory 3 pozitivně testované 
uživatele zaměstnance, Týdenním stacionáři je hlášena 1 pozitivně testovaná klientka. Z Pečovatelské služby zatím nejsou hlášeny pozitivní případy.

✅Už téměř tři týdny si sami testujeme zaměstnance a uživatele, kteří mohli mít rizikový 
kontakt, a jen díky tomu, že jsme testy nakoupili a nečekali jsme na nařízené testování (ať plošné nebo indikované u jednotlivců), můžeme přijímat nezbytná opatření bezodkladně.
❗️ Počínaje dnešním dnem jsme povinni provádět pravidelné plošné testování klientů a uživatelů v Domově pro seniory a v Týdenním stacionáři, a testování zaměstnanců, kteří přichází do přímého kontaktu s uživateli a klienty (týká se i Pečovatelské služby). Uživatelé/klienti i zaměstnanci jsou podle opatření Ministerstva zdravotnictví povinni se testování podrobit. Testy ale prozatím NEMÁME K DISPOZICI a v zásadě ani žádnou informaci o tom, kdy a jak začne probíhat distribuce. První plošné testování by mělo proběhnout nejpozději do 11. 11. 2020.
Do té doby budeme dál pokračovat v nastavených postupech (tedy trasování a testování svépomocí), abychom měli situaci co nejvíce pod kontrolou.
 
🚷 Vláda současně prodloužila ZÁKAZ NÁVŠTĚV v pobytových zařízeních do 20. listopadu 2020. Výjimky lze ve zvláštních případech povolit.
PROSÍM všechny, kteří o výjimku chtějí žádat, aby vyčkali do příštího týdne a do výsledku prvního plošného testování. Bude důležité, jaké vyjdou výsledky, podle kterých nastavíme opatření v zařízení, a pak bychom rádi vyšli vstříc vám… Děkuji za pochopení.
 
➡️Protože nelze předjímat, jaké budou výsledky plošného testování a co to bude znamenat pro naše služby, obracím se opět na případné DOBROVOLNÍKY s prosbou, aby se nám nahlásili pro případ, že bychom jejich pomoci potřebovali využít.
Na závěr děkuji všem, kdo nás podporují, za vlídná slova a povzbuzení. Věřme, že současná po všech stránkách náročná situace brzy pomine a budeme se moct společně těšit na lepší dny🍀 Všem vám přeji hlavně pevné zdraví. A svým kolegyním a kolegům přeji pevné nervy, spoustu drobných radostí, které jim zpříjemní den a sílu do dalších dnů!
 
Magdaléna Peterková, ředitelka