Nákaza COVID-19 prokázána u personálu českotřebovského Domova pro seniory

S politováním sděluji, že u tří zaměstnanců Domova pro seniory byla prokázána nákaza onemocněním COVID-19. Mohu vás však ujistit, že péče o seniory není touto okolností zásadním způsobem omezena. O vývoji situace vás budeme průběžně informovat. Rezervované víkendové návštěvy mohou proběhnout dle plánu, ovšem důrazně žádáme o dodržování preventivních opatření (zejm. ochrana dýchacích cest a důsledná hygiena rukou). Od pondělí 5. 10. 2020 bude zařízení Domova pro seniory na 14 dnů uzavřeno.

Případné dotazy směřujte na toto telefonní číslo: 603 814 293 (ředitelka).

Děkuji za pochopení.
JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D., ředitelka