❗ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PRO NÁVŠTĚVY

S účinností od středy 27. května jsou návštěvy dovoleny v čase 10 – 19 hod.
 
Současně prosíme, abyste dodržovali následující pokyny:
  • noste roušky v celém objektu Domova pro seniory
  • dezinfikujte si ruce
  • dodržujte odstupy min. 2 m od jiných osob
  • neprocházejte se po chodbách; k návštěvám využijte pokoje, kulturní místnosti, bufet nebo venkovní prostory zařízení
  • nenoste čerstvé potraviny (všechny balíčky pro uživatele dezinfikujeme)
  • návštěvy jsou dovoleny v max. počtu 2 osoby/1 uživatel
Prosíme, dodržujte uvedená opatření, chovejte se ukázněně a odpovědně!
Jen tak pomůžete zajistit ochranu zdraví našich uživatelů a vašich blízkých!